Informacje z Częstochowy i okolic

Informacje

Złożeniem kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza zainaugurowano we wtorek w Częstochowie 80 rocznicę sowieckiej napaści na Polskę. Główne uroczystości odbędą się 22 września.

17 września 1939 roku Armia Czerwona, bez wypowiedzenia wojny, w następstwie podpisanego wcześniej paktu Ribbentrop-Mołotow, przekroczyła wschodnią granicę Polski na całej długości. Nasz kraj zaatakowany 1 września przez Niemców, a kilkanaście dni później przez ZSRR miał ponownie zniknąć z map Europy. Rozprawieniu się z polskimi elitami miały pomóc masowe deportacje na Sybir…
Na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Sejm RP ustanowił 17 września Dniem Sybiraka. Tego dnia odbywają się uroczystości centralne i wojewódzkie z udziałem Oddziałów.
W Częstochowie główne obchody Dnia Sybiraka i 80 rocznicy sowieckiej napaści na Polskę rozpoczną się w niedzielę, 22 września o godz. 11.15 na Skwerze Zesłańców Sybiru (za budynkiem Starostwa Powiatowego). Organizatorem uroczystości jest Urząd Miasta Częstochowy oraz Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Częstochowie.

Później uczestnicy uroczystości przejdą do kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Słowackiego, gdzie o 12.00 rozpocznie się msza święta w intencji żyjących i zmarłych Sybiraków.
Dzisiaj, 17 września w 80 rocznicę napaści ZSRR na Polskę, kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli przedstawiciele samorządu miasta, województwa i służb mundurowych.
Galeria

 

Przez cały wrzesień mieszkańcy Częstochowy mogą korzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich w ramach miejskiego programu zdrowotnego.

W NZOZ Inter-Med. Przy ul. 1 Maja 27 we wrześniu pierwszych 100 osób, które ukończyły 18 lat może przebadać się bezpłatnie na niedokrwistość, czyli anemię. Wyniki zostaną przejrzane przez lekarza hematologa i opatrzone jego komentarzem. Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza może dotyczyć nawet 25% kobiet pomiędzy 20 a 50. rokiem życia. Pierwszymi objawami są zazwyczaj zmęczenie, rozkojarzenie i pogorszenie stopnia koncentracji. Osoby, u których występuje niedokrwistość na tle niedoborowym mają również problem z rozdwajającymi się końcówkami włosów czy łamliwymi paznokciami. Pojawiają się u nich także duszności i kołatanie serca czy zawroty i bóle głowy. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania podstawowych badań – przynajmniej raz w roku, zwłaszcza gdy nagle odczuwamy widoczny spadek kondycji, nie wynikający ze zwiększonego wysiłku.

21 września, w ramach ,,Dnia dla Zdrowia” w placówce odbędą się bezpłatne badania i konsultacje lekarskie. Będzie można wykonać test na obecność wirusa HCV, zmierzyć masę ciała, skonsultować się ze specjalistami – dietetykiem, fizjoterapeutą, internistą czy gastroenterologiem oraz wykonać pomiar poziomu cukru i ciśnienia krwi. Przewidziano również bezpłatne konsultacje problemów zdrowotnych z lekarzem internistą i gastroenterologiem W programie „Dnia dla Zdrowia” są także wykłady gastroenterolożki Aleksandry Wontor – Buksińskiej, dietetyczki Dagmary Kubat – Stefaniak i fizjoterapeutki Justyny Obrzut.

Ponadto INTER-MED zaprasza osoby między 40 a 60 rokiem życia do udziału w „Programie wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym”, który realizuje w ramach programu zdrowotnego Urzędu Miasta Częstochowy. W jego ramach przewidziano badania laboratoryjne dla osób z podwyższonym ciśnieniem tętniczym, 24-godzinny holter ciśnieniowy oraz konsultacje lekarskie. Osoba korzystająca z programu nie ponosi żadnych kosztów.
Szczegółowe informacje o ofercie bezpłatnych badań, jakie realizuje NZOZ INTER-MED można znaleźć na stronie internetowej: www.intermed24.com.pl w zakładce: programy profilaktyczne.

Bakteria Paenibacillus larvae zaatakowała pszczoły w regionie, także w granicach Częstochowy. Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gminy Kłobuck, Miedźno, Mykanów, Wręczyca Wielka oraz miasta Częstochowa.

W tzw. obszarze zapowietrzonym, którego teren określa rozporządzenie Wojewody Śląskiego z 5 września zakazuje się: przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece; organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Choroba pszczół nie zagraża ludziom bezpośrednio, natomiast pośrednio już tak, bo może powodować trudności z zapylaniem roślin w ogrodach i sadach. Bakteria powoduje śmierć całej rodziny pszczelej. To choroba zakaźna, więc obejmuje całą pasiekę, może się też przenosić na sąsiednie. W efekcie pasieki z zapowietrzonego rejonu zamierają.

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Śląskiego obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony:

1) od północy – rozpoczynając od granicy gminy Kłobuck z gminą Miedźno na drodze łączącej Nową Wieś z miejscowością Ostrowy nad Okszą (ulica Częstochowska) w kierunku wschodnim przez obszar lasu do granicy z gminą Mykanów;

2) od wschodu – granicę stanowi linia wychodząca z obszaru leśnego na granicy gminy Kłobuck z granicą gminy Mykanów na zachód od miejscowości Stary Kocin, przechodząca przez ulicę Prostą w Nowym Kocinie w bliskości granicy ze Starym Kocinem, dalej przecinając rzekę Kocinka do miejscowości Rybna w okolicach skrzyżowania ulic Cmentarnej, Szkolnej oraz Krętej, dalej w kierunku południowym przecinając ulicę Zachodnią w miejscowości Radostkowie na wysokości posesji nr 164, aż do DW nr 483 w połowie odległości między miejscowościami Lubojna i Dudki, następnie przecinając ulicę Gruszową i dalej w kierunku południowym przez ulicę Długą w Wierzchowisku w pobliżu jej skrzyżowania z ulicami Osiedlową i Sadową, aż do punktu na DW nr 483 na granicy pomiędzy gminą Mykanów, a miejscowością Częstochowa;

3) od południa – od punktu na DW nr 483 na granicy pomiędzy gminą Mykanów, a miejscowością Częstochowa w linii biegnącej na południowy – zachód przez następujące punkty: ulica Młodości 39/34, ulica Sejmowa 96/111 (DW nr 491), ulica Ikara 243, aż do granicy z gminą Kłobuck na DK nr 43;

4) od zachodu – od granicy gminy Kłobuck z miastem Częstochowa na DK nr 43 w linii prostej w kierunku zachodnim do ulicy Południowej na granicy gminy Kłobuck z gminą Wręczyca Wielka, następnie w linii prostej i w kierunku północno-zachodnim do punktu, w którym stykają się granice gminy Kłobuck, miasta Kłobuck oraz gminy Wręczyca Wielka, dalej w linii prostej w kierunku północno-wschodnim do ulicy Częstochowskiej w miejscowości Kamyk i stąd w linii prostej w kierunku północnym przecinając ulicę Tuwima oraz ulicę Strażacką do granicy lasu, następnie zachodnią granicą lasu do granicy pomiędzy gminą Kłobuck i gminą Miedźno, dalej wzdłuż granicy pomiędzy gminą Miedźno i Kłobuck w kierunku północno-wschodnim do DW nr 492, dalej w linii prostej w kierunku północno-wschodnim do drogi łączącej Nową Wieś z miejscowością Ostrowy nad Okszą (ulica Częstochowska).

Na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zapowietrzonego zostaną ustawione tablice ostrzegawcze z napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”.

 

UM Częstochowa

W Częstochowie odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę likwidacji getta. Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie tablicy poświęconej Żydom, pracującym niewolniczo w czasie II wojny światowej w niemieckiej fabryce amunicji przy ulicy Krakowskiej.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele organizacji żydowskich z kraju i zagranicy. Kadisz przy Pomniku Pamięci Żydów Częstochowian przy ulicy Strażackiej odmówił naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Specjalnie do Częstochowy przyjechał też ocalały z obozu pracy (fabryki amunicji) Robert Dessau, a także kilkunastoosobowa grupa żydowskiej społeczności Piotrkowa Trybunalskiego (na co dzień mieszkańcy m.in. Izraela, USA, Wielkiej Brytanii). Nie zabrakło przedstawicieli władz miasta, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, uczniów częstochowskich szkół oraz mieszkanek i mieszkańców.
Po modlitwie rabina przy pomniku złożono kwiaty. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na teren hal nad Wartą, gdzie odsłonięto tablicę przy byłym niemieckim obozie pracy niewolniczej dla Żydów „Hasag – Warta”.

Po uroczystościach zagraniczni goście zwiedzili Muzeum Żydów Częstochowian, obejrzeli żydowskie miejsca pamięci (m.in. cmentarz przy ulicy Kawiej, Filharmonię, Stary Rynek) oraz wystawę „7 Dywizja Piechoty” w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego w Parku Staszica.
Na mocy rozporządzenia wydanego przez stadthauptmanna Richarda Wendlera, 9 kwietnia 1941 roku, w Częstochowie utworzono getto, którego mieszkańcami byli Żydzi z Częstochowy i okolic. Jego obszar wyznaczały od północy ulice Kawia, Kiedrzyńska i Jaskrowska, od południa ulice Fabryczna (obecnie Mielczarskiego), Narutowicza (obecnie Krakowska) i Strażacka, od wschodu rzeka Warta, a od zachodu tory kolejowe. Obszar getta obejmował w dużej części terytorium przedwojennej żydowskiej dzielnicy. Likwidację getta rozpoczęto 22 września 1942, dzień po jednym z najważniejszych żydowskich świąt – Jom Kippur. Ostatecznie zakończyła się ona w nocy z 7 na 8 października.

 

UM Częstochowa

Na portalu miejskim uruchomiona została specjalna zakłądka dotycząca wyborów do Sejmu i Senatu. Pod banerem „Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019” można zapoznać się istotnymi dla wyborców komunikatami przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 13 października.

 

Znajdują się tam m.in. informacje Prezydenta Miasta Częstochowy o lokalach wyborczych w Częstochowie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. Wraz z tymi informacjami dostępne są także wzory niezbędnych wniosków (w dwóch formatach plików) – do pobrania i wypełnienia przez osoby zainteresowane.
Prezydent Miasta przekazał już także do publicznej wiadomości numery oraz granice obwodów głosowania, adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego (do 30 września) oraz sporządzenia aktu pełnomocnictwa (do 4 października).
Wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się w Częstochowie, tak jak w całym kraju, w niedzielę 13 października. Głosować będziemy w godz. 7-21.
Zachęcamy do zapoznania się z przedwyborczymi informacjami!

 

Zakończyła się większość tegorocznych remontów w częstochowskich szkołach. Ich koszt to prawie 14,2 mln zł.

Najwięcej pieniędzy przeznaczono na kompleksowe termomodernizacje Szkoły Podstawowej nr 1 (2,35 mln zł), Szkoły Podstawowej nr 41 (ponad 2 mln zł) i Szkoły Podstawowej nr 32 (prawie 1,8 mln zł). Te trzy inwestycje zakończą się w 2020 roku. W każdej z placówek m.in. docieplane są ściany i stropodachy; wymieniana stolarka okienna, instalacja c.o. oraz ciepłej i zimnej wody, a oświetlenia zmieniane na energooszczędne. To finał dużego projektu, dofinansowanego przez Unię Europejską, dzięki któremu w sumie 13 szkół i bursa miejska nie dość, że przeszły wizualną metamorfozę, to będą generowały znacznie mniejsze koszty utrzymania i są przyjaźniejsze dla środowiska.

Do 2020 roku trwać będzie także termomodernizacja Miejskiego Przedszkola przy ul. Przemysłowej.
Jedną z największych inwestycji, rozpoczętych w ubiegłym roku, a zakończonych w tym, był kolejny etap modernizacji pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego. Od kilku tygodni można już korzystać z nowo wyremontowanego zaplecza basenu, m.in. przebudowanych sanitariatów, szatni i pryszniców. Położono nowe wylewki, postawiono ściany działowe, osłony przeciwpożarowe i dźwigary dachowe. Ściany i sufity pomalowano, zamontowano instalację elektryczną i oświetlenie, całkiem nową instalację sanitarną i wodną oraz system wentylacji; ułożono płytki. Pływalnia ma teraz m.in. nowoczesny system prysznicowy i podest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano pomieszczenia biurowe, szatnie i pomieszczenia małej gastronomii. Ustawiono nowe szafki, zamontowano suszarki do włosów. Dodatkowo wyremontowano maszynownię, wymieniono pompę odpowiedzialną za obieg wody basenowej, zawory i część rur, zamontowano wentylator dachowy. Koszt to około 1,5 mln zł.

Podczas wakacji wybudowano dwa boiska – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Łukasińskiego i przy V LO im. A. Mickiewicza. Wyremontowano sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Wirażowej, w SP nr 30 przy ul. Ludowej, w SP nr 42 przy ul. Armii Krajowej i w II LO im. R. Traugutta (w dwóch ostatnich szkołach prace jeszcze trwają). Przebudowano sanitariaty w Zespole Szkół im. Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej i w Zespole Szkół im. B. Prusa przy ul Prusa (obie inwestycje będą zakończone w 2020 roku).
W ramach budżetu obywatelskiego powstaje boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 54, przy ul. Kukuczki. Remontowane są tam też sanitariaty, szatnie, zaplecze sanitarne (1,2 mln zł). Obie inwestycje będą gotowe w najbliższych tygodniach.

W Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej, w Miejskim Przedszkolu nr 15 przy ul. Michałowskiego, w MP nr 17 przy ul. Koziej oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Augustyna wymieniono instalacje c.o.. Wyremontowano kanalizację deszczową i nawierzchnię przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego; stolarkę okienną w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. św. Rocha i w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 przy ul. Legionów; wyremontowano posadzki w Miejskim Przedszkolu nr 6 przy ul. Sosnowej.
Wyremontowano korytarz i wymieniono drzwi w salach V LO im. Mickiewicza, a także elewację w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego. Ponadto m.in. wyremontowano sale zabaw dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 1; parkiet i sanitariaty w sali zajęć w MP nr 18; sale zabaw w MP nr 21; sanitariaty dla dzieci w MP nr 42; podłogi na korytarzu w MP nr 9; wymieniono podłogę w sali zajęć dzieci oraz kocioł gazowy co i c.w.u. w MP nr 35; pomalowano 2 sale zajęć i pomieszczenia sanitarne w MP nr 23; wycyklinowano i pomalowano podłogi w 3 salach w MP nr 7 oraz w sali zabaw MP nr 11; wyremontowano korytarz i salę zajęć dla dzieci w MP nr 13, a także salę zajęć ruchowych i zajęć dzieci 5-6 letnich w MP nr 14; pomalowano klatkę schodową i odnowiono podłogi w 2 salach zabaw w MP nr 43; wycyklinowano parkiet, pomalowano salę zajęć dzieci i salę gimnastyczną w MP nr 31. Wyremontowano też dach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, salę lekcyjną w Szkole Podstawowej nr 54 oraz podłogi na korytarzu w SP nr 49 i w SP nr 50.
Drobniejsze prace remontowe przeprowadzono także w Miejskim Przedszkolu nr 16, MP nr 25, MP nr 32, Szkole Podstawowej nr 11, SP nr 25, SP nr 35, SP nr 36, SP nr 46, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Środki na tegoroczne inwestycje i remonty szkolne pochodzą w większości z budżetu Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta (zadania są zlecane przez wydział), Wydziału Edukacji (doraźne prace zlecane przez szkoły) oraz z puli środków wydzielonej na budżet obywatelski (zadania nadzorowane przez Wydział Inwestycji).

 

UM Częstochowa

Żużlowcy forBET Włókniarza Częstohowa w najbliższą niedzieleę, 8 września pojadą drugi mecz półfinałowy PGE Ekstraligi. W pierwszym starciu podopieczni Marka Cieślaka przegrali 38:52 i szanse na ich awans do finału są iluzoryczne.

 

Trener FOGO Unii Leszno w porownaniu do pierwszego meczu nie dokonał żadnych zmian w składzie. W drużynie „Lwów” z numerem 2 pojedzie natomiast Adrian Miedziński, co oznacza, że zobaczymy go w parze z Leonem Madsene. Paweł Przedpełski wystąpi natomiast z Fredrikiem Lindgrenem.

Poczatek niedzielnego starcia o 16.30

 

forBET Włókniarz Częstochowa
1. Leon Madsen
2. Adrian Miedziński
3. Paweł Przedpełski
4. Fredrik Lindgren
5. Matej Zagar
6. Jakub Miśkowiak
7. Michał Gruchalski

Fogo Unia Leszno
9. Emil Sajfutdinow
10. Brady Kurtz
11. Jarosław Hampel
12. Janusz Kołodziej
13. Piotr Pawlicki
14. Bartosz Smektała
15. Dominik Kubera

 

Fot. Kamil Woldański

 

7 i 8 września w Parku Lisiniec odbędzie się finał akcji  „Nowy plecak na nowy rok szkolny”. Sobota będzie koncertowa, a niedziela to całodniowy rodzinny piknik edukacyjny. Wstęp bezpłatny.

 

W sobotę, 7 września sceną zawładną artyści. Wystąpią m.in. APRESS BAND, LASTROAD, CLODIE i MATEUSZ MIJAL. Gwiazdami wieczoru będą zespół VIDEO oraz MEZO. Na zakończenie koncertów odbędzie się taneczny fireshow.

W niedzielę, 8 września, już od godz. 6.00 rano rozpocznie się Piknik Edukacyjny. Jego ideą jest integracja rodzin, promocja zdrowego stylu życia oraz zachęcanie do wspólnego spędzania czasu. Organizatorzy gwarantują, że atrakcji nie zabraknie. Przewidziano m.in. konkurs kulinarny, animacje dla najmłodszych, zabawy na dmuchanym placu zabaw, pokazy psów rasowych. Atrakcją będą występy artystyczne. Zobaczymy m.in. Paweł Łowicki Band, Iwonę Hołuj i Martę Honzatko, Igę Kozacką, Amelię Cierpiał.

Organizacje pozarządowe oraz instytucje, które są partnerami wydarzenia, przygotują stoiska i punkty z atrakcjami. Edukacyjnym elementem pikniku będzie też rozbudowana strefa sportowa. Emocji dostarczy turniej siatkarski, marsz nordic-walking, zawody biegowe dla dzieci, możliwość strzelania z łuku oraz wiele innych piknikowych rywalizacji i konkursów z nagrodami.
O godzinie 15.00 odbędzie się uroczysty finał akcji „Nowy plecak na nowy rok szkolny”.

Wszystkie atrakcje i koncerty podczas obu dni imprezy są bezpłatne. Zarówno w sobotę jak i w niedzielę, na Lisińcu będzie dostępna także komercyjna strefa z food truckami.

„Nowy plecak na nowy rok szkolny” to akcja, w ramach której dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia otrzymają wymarzone plecaki z pełnym wyposażeniem. Udaje się je przygotować dzięki wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli. W tym roku odbędzie się już 18. finał akcji; organizatorzy przewidują, że plecaki powędrują do ponad 350 dzieci (w zeszłym przygotowano ich około 300). Koszt jednej wyprawki to około 200 zł.

Organizatorami akcji są: Radny Miasta Częstochowy Dariusz Kapinos, Fundacja Chrześcijańska Adullam oraz Fundacja Dla Rozwoju. W realizację wydarzenia włącza się również wiele organizacji pozarządowych działających na terenie Częstochowy, a także Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnych. Wspiera ją ponad setka wolontariuszy.

Honorowy patronat nad akcją objął prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, który kilkanaście lat temu zainicjował akcję.

Od piątku, 6 września mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy będą decydować, na co przeznaczyć blisko 9,5 mln zł w ramach budżetu obywatelskiego.

Od 2014 roku, w 5 edycjach budżetu obywatelskiego, zgłoszono ponad 3,5 tysiąca projektów, co pokazuje jak dużym zainteresowaniem się cieszy.

6 września już szósty raz, rozpocznie się głosowanie mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego.

Dziś zainaugurowała je konferencja prasowa w autobusie londyńczyku, który podobnie jak w ubiegłym roku, jako mobilny punkt do głosowania, będzie odwiedzał poszczególne dzielnice miasta.

Powstają place rekreacji ruchowej, place zabaw, boiska. Zagospodarowano wiele skwerów i terenów zielonych, odnowiono i doposażono wiele bibliotek – . Odbył się festiwal footballu, treningi rugby, warsztaty taneczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej i nauki zasad pierwszej pomocy. Mieszkanki i mieszkańcy pamiętają także o zwierzętach z miejskiego schroniska, przeznaczając środki z budżetu obywatelskiego na jego remont i doposażenie, pojawiły się również karmniki dla wiewiórek, budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów zapylających. W tramwajach działa darmowa sieć wi-fi, na Promenadzie pojawiła się tężnia solankowa, wkrótce postanie grill park, realizowany jest także projekt zagospodarowania przestrzennego Promenady, którego warianty są obecnie konsultowane z mieszkankami i mieszkańcami.

W tym roku złożono 633 propozycje, a proces weryfikacji formalno-prawnej przeszło pozytywnie 425 projektów: 91 ogólnomiejskich i 334 dzielnicowe.

Na te, które zdobędą najwięcej głosów mieszkanek i mieszkańców, zostanie przeznaczonych blisko 9,5 miliona złotych (9 468 489 zł), w tym: na zadania o charakterze ogólnomiejskim przeszło 2 miliony (2 367 122 zł) oraz na zadania o charakterze dzielnicowym – nieco ponad 7 milionów (7 101 367 zł).

Głosować można na kilka sposobów:

  • przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl
  • w komisji do głosowania znajdującej się w Urzędzie Miasta Częstochowy, w Referacie Dialogu i Praw Człowieka przy ul. Focha 19/21, w pokoju 32 – w godzinach pracy urzędu, czyli od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30
  • w mobilnym punkcie do głosowania, zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej konsultacji społecznych, który w formie plakatów widnieje w miejskich autobusach; wzorem ubiegłego roku mobilny punkt do głosowania będzie zlokalizowany w autobusie turystycznym. Od 6 do 25 września londyńczyk będzie odwiedzał kolejne dzielnice Częstochowy, za wyjątkiem sobót i niedziel, ponieważ w tych dniach będzie jeszcze we wrześniu jeździł po trasie turystycznej, zatem w soboty i niedziele mobilny punkt do głosowania w dzielnicach zostanie zorganizowany w formie stoiska na świeżym powietrzu,
  • osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z możliwości glosowania w swoim miejscu zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, przed rozpoczęciem głosowania, do Referatu Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Zasady głosowania pozostają niezmienne – prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Częstochowy, którzy najpóźniej w dniu oddania głosu ukończyli 13 lat. Każda osoba głosująca ma do dyspozycji 10 punktów na zadania ogólnomiejskie i 10 na zadania dzielnicowe. Można zagłosować na dowolną liczbę projektów, przeznaczając na nie dowolną liczbę punktów, oczywiście nie większą niż dedykowana pula.

Dzisiaj w Częstochowie rozpoczęła się XXVIII Krajowa Wystawy Rolnicza połączona z Ogólnopolskimi Dożynkami Jasnogórskimi, XX Dni Europejskiej Kultury Ludowej.

 

Impreza rozpocznie się w piątek od otwarcia targów sztuki ludowej na placu Biegańskiego. Tego samego dnia o godzinie 17.00 w galerii Regionalnego Ośrodka Kultury ART-FOTO przy ul. Ogińskiego 13 odbędzie się wernisaż wystawy „Łowicki strój ludowy – tradycja żywa” ze zbiorów Muzeum w Łowiczu.

W sobotę o godzinie 9.00 w okolicach Miejskiej Galerii Sztuki odbędzie się oficjalne otwarcie XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej i XX Dni Europejskiej Kultury Ludowej z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, władz miasta i Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przez cały dzień na placu Biegańskiego odbywać się będą targi sztuki ludowej. Na godzinę 12.30 zaplanowano konferencję w auli Jana Pawła II na Jasnej Górze. W czasie spotkania zostaną rozstrzygnięte konkursy na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne i ekologiczne w województwie śląskim oraz wręczone odznaczenia zasłużonym dla rolnictwa. W godzinach 16.30-17.45 w Bazylice na Jasnej Górze odbędzie się uroczysty koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” pt. „ Z Moniuszką po polskich ziemiach”.

Ostatni dzień obchodów rozpocznie uroczysta Msza Święta Dożynkowa na Błoniach Jasnogórskich (11.00 – 13.00). Na godzinę 15.00 zaplanowano przejazd kolumny zabytkowych ciągników rolniczych po terenie wystawy, a na godzinę 17.00 występ Kapeli Ludowej „Rybnianie” Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie. Również o 17.00 odbędzie się otwarcie wystawy „Stefan Burdzyński Częstochowski Nikifor” w Zagrodzie Włościańskiej Muzeum Częstochowskiego. Przez cały dzień można też będzie wziąć udział w targach sztuki ludowej na placu Biegańskiego.

Organizatorem XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.