Informacje z Częstochowy i okolic

Informacje

Eko Patrol z dronem wkrótce ponownie pojawi się w mieście. Jest to kolejny etap miejskiej walki ze smogiem.

Miasto Częstochowa – po pilotażu w minionym sezonie grzewczym – w obecnym w większym stopniu korzysta z najnowszych technik pozwalających na skuteczną walkę ze smogiem. W grudniu rozpoczęło się diagnozowanie jakości powietrza w kolejnych dzielnicach miasta, w celu lokalizacji miejsc spalania odpadów lub niewłaściwych paliw, skutkujących nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza i przyczyniających się do powstawania smogu. W grudniu Eko Patrole były prowadzane w czasie 6 dni, w warunkach atmosferycznych sprzyjających tego typu pomiarom. Serie badawczo-pomiarowe odbyły się w dzielnicach Stradom, Zawodzie i Wyczerpy. Pomiar stężeń wskaźników jakości powietrza przeprowadził Eko Patrol GIG za pomocą aparatury zainstalowanej na samochodzie elektrycznym oraz umieszczonej na dronie. Pomiary dokonywane były w godzinach popołudniowych i wieczornych, na odcinku minimum 15 km zabudowy w każdej dzielnicy, na obszarze wskazanym przez Wydział Ochrony Środowiska UM. Dodatkowo przeprowadzany był oblot dronem w pobliżu źródeł nadmiernej emisji lub emisji wskazującej na spalanie odpadów. W kontroli uczestniczył również patrol Straży Miejskiej, który mógł przeprowadzić bezpośrednią kontrolę kotła grzewczego pod kątem spalania określonych paliw lub odpadów na posesji wskazanej przez aparaturę pomiarową.
W trakcie pomiarów badano stężenia:
– pyłu zawieszonego PM 1, PM 2,5 i PM 10 wskazującego na nadmierną emisję zanieczyszczeń z paliwa stałego (paliwo złej jakości),
– chlorowodoru (HCl) wskazującego na spalanie odpadów z tworzyw sztucznych i gumy,
– formaldehydu (CH2O) wskazującego na spalanie odpadów w postaci sklejek, płyt meblowych i płyt wiórowych oraz malowanego drewna.
Podczas przeprowadzonych pomiarów wytypowano odcinki ulic lub konkretne posesje, gdzie powinny zostać przeprowadzone metodyczne kontrole bezpośrednie, realizowane przez Straż Miejską lub inspektorów Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Takie kontrole właśnie się rozpoczynają.
Eko Patrol GIG z dronem wkrótce ponownie pojawi się na ulicach Częstochowy, przeprowadzając badania i pomiary w kolejnych dzielnicach miasta.
Ze względu na możliwość kontroli posesji przez Straż Miejską Urząd Miasta prosi mieszkańców o przygotowanie do okazania atestu/certyfikatu zakupionego paliwa stałego (węgla). W sytuacjach spornych dokument ten pozwoli przenieść ewentualną odpowiedzialność z mieszkańca na firmę dostarczającą paliwo.
Wydział Ochrony Środowiska zapowiada, że nie będzie pobłażania dla osób spalających w kotłach grzewczych różnego rodzaju odpady. Proceder taki będzie karany wysokimi mandatami lub kierowaniem spraw do sądu.
Mieszkańcy mają jeszcze możliwość wskazywania miejsc, które powinny zostać przebadane i zdiagnozowane za pomocą Eko Patrolu. Informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: osr@czestochowa.um.gov.pl, pod tytułem: „Miejsce do przebadania”.

 

UM Częstochowa

16 stycznia na Cmentarzu Kule odbyła się uroczystość upamiętniająca 74. rocznicę zakończenia okupacji hitlerowskiej w Częstochowie.

Podczas symbolicznej uroczystości zastępca prezydenta Częstochowy Andrzej Babczyński oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski złożyli kwiaty i zapalili znicze na kilku wybranych grobach żołnierzy radzieckich, poległych w styczniu 1945 roku w Częstochowie.

Organizatorem uroczystości był Wydział Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.

Na nekropolii znajduje się 88 mogił zbiorowych oraz 222 mogiły indywidualne
żołnierzy radzieckich

 

UM Częstochowa

Mieszkańcy gminy Dąbrowa Zielona postanowili podziękować dzielnicowemu z komisariatu w Koniecpolu asp. Krzysztofowi Łuszczkowi wysyłając list do Komenty Policji w Częstochowie. Wyrażają w nim wdzięczność za uratowanie im życia.

7 stycznia br. dzielnicowy, patrolując swój rejon służbowy zauważył dym. Okazało się, że na jednej z posesji, w budynku gospodarczym doszło do pożaru. Policjant powiadomił o wszystkim oficera dyżurnego. Sam natychmiast przystąpił do działania. Ewakuował z pomieszczeń mieszkalnych, przyległych do miejsca pożaru, niczego nieświadomych mieszkańców. Mundurowy pomagał też wyprowadzić zwierzęta hodowlane z pomieszczeń sąsiadujących z garażami, w których rozprzestrzenił się ogień.

Pożar został ugaszony przez strażaków. Na miejsce przyjechało także pogotowie energetyczne, które sprawdziło instalację elektryczną.

Wdzięczni mieszkańcy napisali w swoim liście: „Dzięki natychmiastowej reakcji i wezwaniu pomocy Straży Pożarnej (dzielnicowy – przyp. autora) uratował nie tylko mienie ale i nasze życie i narażając swoje życie i zdrowie zapobiegł większej tragedii”.

 

KMP Częstochowa

Do czwatku 17 stycznia potrwa w Częstochowie żałoba, ktorą Krzysztof Matyjaszczyk ogłosił po tragiczne śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Decyzja o ogłoszeniu żałoby jest symbolicznym gestem solidarności ze społecznością Gdańska, wyrazem niezgody Częstochowy na akty przemocy i nienawiści, zarówno tej fizycznej, jak i słownej.        

-Śmierć Pawła Adamowicza, atak na niego podczas tak radosnego święta jakim jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od 27 lat jednoczy zdecydowaną większość Polek i Polaków – to wydarzenie bez precedensu – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Paweł Adamowicz był jednym z nas, samorządowcem, człowiekiem, który wierzył w demokrację obywatelską, dla którego najważniejsze były wolność, równość, solidarność i otwartość. Jak się okazuje, musiał zapłacić za to najwyższą cenę. To bardzo bolesna strata dla polskiego samorządu. Chcemy jako Częstochowa zaznaczyć swoją ludzką solidarność z Gdańskiem i powiedzieć, wraz z przedstawicielami innych polskich samorządów: dość nienawiści! – dodał prezydent.

W związku z żałobą przy budynkach Urzędu Miasta zawisły opuszczone do połowy masztu flagi narodowe. Wyłączona została też czasowo iluminacja świąteczna na placu Biegańskiego. Flagi pojawią się też na autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK kursujących po mieście.

Prezydent miasta apeluje o powstrzymanie się w okresie żałoby przed organizacją w Częstochowie imprez o charakterze ściśle rozrywkowym i karnawałowym. Inne imprezy kulturalne odbędą się zgodnie z wcześniejszymi planami. Niektóre z nich, np. spektakle w Teatrze im. A. Mickiewicza, zostaną poprzedzone minutą ciszy pamięci zamordowanego prezydenta.

 

UM Częstochowa

 

Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz nie żyje. Mężczyzna wczoraj, podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został kilkuktornie ugodzny nożem.

Mimo walki o jego życie i ponad pięciogodzinnej operacji 53-letni prezydent Gdańska zmarł dzisiaj w południe. Tragiczne w skutach zdarzenie miało miejsce tuż przed „Światełkiem do nieba”, podczas gdańskich pobchodów 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 27-letni sprawca ataku został zatrzymany przez policję. Dzisiaj zostal przesłuchany przez prokuraturę.

W związku z ogromną tragedią jaka miała miejsce w Gdańskuz funkcji prezesa fundacji WOŚP zrezygnował dzisiaj Jurek Owsiak, jej założyciel i twórca.

 

Od 14 do 26 stycznia linia nr 65 pojedzie zmienioną trasą – informuje MZDiT. Utrudnienia spowodowane są remontem przejazdu kolejowego w miejscowości Korwinów.

Autobusy z ulicy Źródlanej od przystanku SŁOWIK-ŹRÓDLANA będą kursować w obu kierunkach ulicą Spacerową z pominięciem przejazdu północnym odcinkiem ulicy Spacerowej oraz ulicami Równoległą i Stacyjną.

Przystanki: SŁOWIK-PRZEJAZD, SŁOWIK-SZKOŁA, SŁOWIK-RÓWNOLEGŁA i KORWINÓW-STACYJNA zostają zawieszone w obu kierunkach.

Przystanki SŁOWIK-SPACEROWA w obu kierunkach zostaną tymczasowo zlokalizowane na południowym odcinku ulicy Spacerowej za skrzyżowaniem z ulicą Źródlaną.

Do 23 stycznia potrwa konkurs ofert na realizatora programu in vitro.

Konkurs na wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi program pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2015 – 2017 – kontynuacja programu na lata 2018 – 2020” adresowany jest do podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o leczeniu niepłodności, które:

  • posiadają pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji,
  • realizują europejski program monitoringu wyników leczenia metodami zapłodnienia pozaustrojowego -European IVF Monitoring (EIM),
  • dysponują odpowiednią doświadczoną kadrą oraz aparaturą i posiadają odpowiednie warunki do prowadzenia leczenia zgodnie z wymogami zawartymi w programie, a po okresie dostosowawczym zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności,
  • w ostatnich latach wykonywały co najmniej 200 programów zapłodnienia pozaustrojowego rocznie,
  • stosują wytyczne zawarte w Algorytmach Diagnostyczno Leczniczych w Niepłodności przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz w rekomendacjach pacjenckich w leczeniu niepłodności Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

Oferty należy składać na odpowiednim formularzu w terminie do dnia 23 stycznia.

Przed nami 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W częstochowie czeka nas wiele imprez towarzyszacych wydarzeniu, m.in. koncert zespołu Big Cyc i bieg „Policz się z cukrzycą”.

W tym roku Orkiestra zbiera na zakup sprzętu do specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce jest ich dziś blisko 50. Swoim zasięgiem obejmują teren całego kraju. W tego rodzaju obiektach  szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków. Potrzebne są m.in. rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej klasy ultrasonografy, echokardiografy oraz sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym dla gastroenterologii.

Podczas częstochowskiego finału WOŚP czeka nas wiele atrakcji. O godz. 11.00 wystartuje VII Częstochowski Bieg „Policz się z cukrzycą”, przed którym o rozgrzewkę zadbają instruktorzy z klubu fitness. O godz. 12.00 Alejami ruszy „Parada Serc”, która zakończy się na placu Biegańskiego wspólnym zdjęciem. Z kolei o godz. 13.00 „Maciek Team” zaprosi na animacje taneczne, a później czeka nas prawdziwe koncertowe szaleństwo. Na scenie 27. Finału WOŚP w Częstochowie wystąpią: Wisien (godz.13.30), Eternal Spiritis (godz.14.30), RobGitarnik (godz.15.50), Wszyscy byliśmy harcerzami (godz.17.00), Pączki w Tłuszczu (godz.18.00). Gwiazdą Finału będzie Big Cyc – koncert rozpocznie się o godz. 20.15.
Poza samym centrum na częstochowianki i częstochowian również będzie czekać moc ciekawych imprez. Chociażby paintball organizowany przez „Fort Belweder”, czy VI Śląska Integracja Terenowa, organizowana przez Trawers 4×4 i Azymut 4×4. Wszystkie atrakcje i szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego Finału można znaleźć na profilu FB WOŚP Częstochowa oraz na stronie www.wosp.czest.pl.

 

W ubiegłym roku, w Częstochowie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać rekordową kwotę –  ponad 400 tys. zł

Częstochowscy strażnicy miejscy dzisiejszej nocy skontrolowali pustostany i rozdawali ciepłe posiłki bezdomnym. Łącznie wydano 32 porcje.

Minione noce należały do najmroźniejszych w 2019 roku. Dlatego też Straż Miejska i MOPS podjęły działania, by pomóc osobom bezdomnym przetrwać ten trudny czas. Częstochowscy strażnicy rozwozili dzisiaj ciepłą zupę, herbatę i pieczywo dostarczone przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”. W radiowozie Straży Miejskiej pomagał też streetworker. Funkcjonariusze Straży Miejskiej skontrolowali 30 pustostanów, w których zastali 22 osoby. Łącznie wydano 32 porcje ciepłego jedzenia i picia. Osobom bezdomnym proponowano też przewiezienie do ogrzewalni lub noclegowni.

Działania są zorganizowane przez Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy i koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Częstochowska Straż Miejska od szesciu lat pomaga kierowcom, którzy mają problem z uruchomieniem akumulatorów w swoich autach. Strażnicy miejscy dysponują urządzeniem rozruchowym, które szczególnie przydaje się w mroźne dni.

Aby strażnicy przyjechali do kierowcy i pomogli w uruchomieniu pojazdu musi być spełniony jeden ale za to bardzo ważny warunek. Dyżurny Straży Miejskiej musi mieć wolny patrol, który w tym czasie nie będzie zadysponowany do ważniejszych zgłoszeń, np. dotyczących osób bezdomnych, bójek, kradzieży, smogu, aktów wandalizmu. Jeśli dyżurni nie będą mieć wolnego patrolu kierowcy powinni poprosić o wsparcie kogoś znajomego lub firmy, które trudnią się pomocą w podobnych sytuacjach.

Przyjazd częstochowskich strażników miejskich jest bezpłatny. Pomoc oferowana jest tylko na terenie Częstochowy. Dyżurni Straży Miejskiej nie przyjmują zamówień na określoną godzinę.