Informacje z Częstochowy i okolic

Imprezy

Podczas sobotniego koncertu „Urodzin Niepodległej” przyznano wyróżnienia „Tym co ślużą miastu i Ojczyźnie”. Otrzymali je Józef Sowa, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca.

Przyznawane każdego roku miejskie wyróżnienie jest formą uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych w działaniu dla dobra Częstochowy i całego kraju oraz na rzecz rozwijania kultury materialnej i duchowej narodu, państwa i lokalnej społeczności. Ma sprzyjać kształtowaniu szacunku dla tradycji patriotycznych, upowszechnianiu postaw obywatelskich, a także zwiększaniu zainteresowania historią narodu i „Małej Ojczyzny”.

10 listopada – podczas uroczystego koncertu w Filharmonii Częstochowskiej – wyróżnienia wręczyli prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. Członkinie i członkowie Komitetu Honorowego oraz Komitetu Organizacyjnego Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości w Częstochowie otrzymali natomiast z rąk prezydenta oraz przewodniczącego RM okolicznościowe medale. Jadwiga Muszyńska zaprezentowała wiersz ,,11 listopada”, który deklamowała już jako dziesięcioletnia uczennica szkoły podstawowej podczas akademii z okazji Święta Niepodległości w 1934 roku.

A oto sylwetki laureatów wyróżnienia ,,Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”:

Józef Sowa

Urodził się w 1933 roku w Wilkowiecku–Dąbrówce, w rodzinie wielodzietnej. W czasie okupacji jego rodzina pomagała obywatelom żydowskim, ukrywając ich w swoim gospodarstwie – 1 września 1943 roku Niemcy rozstrzelali za to jego rodziców. Po spaleniu przez okupanta części wsi – w tym rodzinnego gospodarstwa – Józef Sowa wraz z rodzeństwem został karnie wywieziony do Niemiec, gdzie przebywał do kwietnia 1945 roku. Po powrocie do Polski wychowywany był w rodzinach zastępczych, ukończył szkołę podstawową i gimnazjum wieczorowe, po czym wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego – do Oficerskiej Szkoły Centrum Wyszkolenia Medycznego. Podczas służby pełnił obowiązki lekarza w pułkach m.in. w Częstochowie, Nysie i w Opolu. Od 1989 roku jest emerytem.

Józef Sowa pełni od lat wiele ważnych funkcji społecznych. Jest m.in. Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Międzynarodowego „Deportowanych i Przesiedlonych” z siedzibą w Słowenii oraz członkiem Rady Kombatantów w Częstochowie. Jest założycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Niemiecką. W latach 2006-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Niemiecką, obecnie jest Honorowym Przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych z siedzibą w Warszawie.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej Józef Sowa został odznaczony licznymi odznaczeniami państwowymi oraz zagranicznymi, m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Komandorią Orderu „Missio Reconcilatione”, Medalem „Pro Patria”, Medalem „Pro Memoria”. Józef Sowa bierze czynny udział w uroczystościach państwowych, żołnierskich i kościelnych oraz w spotkaniach, podczas których propaguje wiedzę na temat Holocaustu i losów polskiej ludności cywilnej w okresie niemieckiej okupacji.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Częstochowie

Towarzystwo powstało po II wojnie światowej w wyniku połączenia Centralnego Komitetu Żydów w Polsce z Żydowskim Towarzystwem Kultury i Sztuki. Jest jednym z 16 oddziałów, które istnieją do dziś, pomimo masowej, wywołanej antysemicką nagonką, emigracji Polek i Polaków pochodzenia żydowskiego w latach 60-tych.

Towarzystwo kontynuuje tradycje żydowskich obywatelek i obywateli naszego miasta, którzy od XVIII w. aktywnie uczestniczyli w jego życiu społecznym, religijnym, kulturalnym i gospodarczym. Częstochowscy Żydzi uczestniczyli w tworzeniu tożsamości miasta, a losy swojej społeczności ściśle związali z dziejami Częstochowy i historią Polski.

Towarzystwo sprawuje opiekę nad miejscami pamięci narodowej, w szczególności tymi poświęconymi zagładzie żydowskich mieszkańców Częstochowy. Otacza opieką zabytkowy Cmentarz Żydowski w Częstochowie. Organizuje obchody świąt żydowskich i rocznic ważnych wydarzeń, szczególnie upamiętniając 22 września jako rocznicę początku likwidacji częstochowskiego Getta. Organizuje i współorganizuje także imprezy kulturalne, kursy językowe oraz wykłady i konferencje służące polsko-żydowskiemu pojednaniu. Wraz z Prezesem Światowego Związku Żydów Częstochowian i ich Potomków Zygmuntem Rolatem, Honorowym Obywatelem miasta, Towarzystwo współtworzy Zjazdy Żydów Częstochowian i ich Potomków.

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca

Szkoła kładzie szczególny nacisk na kultywowanie treści patriotycznych. Do kontynuowania tych działań społeczność szkolną zainspirował nowy patron – w 2008 roku szkole nadano imię Małego Powstańca. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zainicjowany przez szkołę w tym samym roku projekt „Mały Powstaniec – Wielki Patron”. Realizowane co roku przedsięwzięcie ma na celu odnalezienie podobieństw między najmłodszymi powstańcami a ich współczesnymi rówieśnikami, a także wzbogacenie wiadomości na temat Powstania Warszawskiego i losu jego uczestniczek i uczestników – dla wielu z nich Częstochową stała się przecież schronieniem. W trosce o kształtowanie młodego pokolenia szkoła opracowała m.in. „Małą Konstytucję”, „Kodeks Małego Powstańca” czy „Ceremoniał Szkoły”. Szkoła organizuje także obchody rocznic powstania Szarych Szeregów i Powstania Warszawskiego. Organizowała szereg spotkań z powstańcami – Władysławem Aniołkiem ps. „KOT”, Gustawem Grackim ps. „Junek”, Andrzejem Rumiankiem ps. „Tygrys” czy Bogumiłą Kulik ps. „Wiśka”. Szkoła systematycznie współorganizuje miejskie wydarzenia o charakterze historyczno-patriotycznym. Doprowadziła do odnowienia i przeniesienia na własny teren Pomnika Legionistów 27 Pułku Ułanów oraz zamordowanych w trakcie II wojny światowej mieszkańców Dźbowa. Placówka włącza w swoje przedsięwzięcia społeczność szkolną i lokalną. Ściśle współpracuje też z organizacjami kombatanckimi.

Dziś kwiaty złożono pod pomnikiem Orląt Lwowskich, czeka nas jeszcze m.in. koncert w Filharmonii, czy Pierwszy Bieg Niepodległości. Główne uroczystości odbędą się w niedziele na Placu Biegańskiego. 

Główne częstochowskie uroczystości związane ze Świętem Niepodległości kontynuowane będą jutro i w niedzielę. 10 listopada odbędzie się uroczysty koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu w Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej, zostaną także wręczone odznaczenia ,,Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”. W niedzielę natomiast obchody rozpocznie I Częstochowski Bieg Niepodległości. O godz. 12.00 w Bazylice Archikatedry Świętej Rodziny, zostanie odprawiona Msza Święta za Ojczyznę. Po południu przed grobem Nieznanego Żołnierza w alei Sienkiewicza rozpocznie się uroczystość patriotyczna,skąd uczestnicy przejdą na plac Biegańskiego. O godz. 17.00 odbędzie się tam pokaz multimedialny, któremu będzie towarzyszyć Apel Pamięci oraz złożenie kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Dzisiaj złożono kwiaty przy pomniku Orląt Lwowskich. Organizatorem uroczystości był Zespół Szkół im. Bolesława Prusa i Urząd Miasta. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych i związków kombatanckich, a także uczniowie częstochowskich szkół i mieszkańcy.

W związku z pierwszą edycją Częstochowskiego Biegu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada dla ruchu zamkniętych zostanie kilka ulic mieście. Utrudnienia potrwają od 9.30 do o 13.

Jak informuje MZDiT na czas imprezy nie pojedziemy:

– ul Mirowską (od pl. Daszyńskiego do Nadrzecznej), Nadrzeczną (na południe od Mirowskiej), Kanałem Kohna, Krakowską (na odcinku od Placu -Daszyńskiego do ul. Mielczarskiego), Katedralna, Ogrodową 9 odcinek od Placu Daszyńskiego do ul Katedralnej).

– Placami: Biegańskiego i Daszyńskiego,

– Wszystkie ulice wewnątrz obszaru pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Waszyngtona, III-cia al. NMP (strona południowa), Śląska.
Mogą również wystąpić utrudnienia w ruchu komunikacji publicznej.  Nie będzie funkcjonował postój taksówek w III-ciej al. NMP przed placem Biegańskiego. Na chodnikach, na trasie biegu wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu pieszym, ponadto zamknięty zostanie również ruch rowerowy.

Organizatorem pierwszej w Częstochowie edycji biegu jest fundacja „Jest Lepiej”. Wystartuje on o godz. 11.11 spod Galerii Jurajskiej. Uczestnicy zmierzą się z 10 kilometrową trasą, która prowadzić będzie ulicami: Strażacką, Krakowską, Ogrodową, al. Najświętszej Marii Panny, Waszyngtona i Nadrzeczną. Meta również usytuowana jest pod częstochowskim centrum handlowym.

 

 

 

 

Zespół Raz Dwa Trzy od lat podąża własną drogą i wierny jest swoim pomysłom i estetyce, dzięki czemu może cieszyć się niesłabnącą sympatią fanów i życzliwością krytyków. Kunsztownie skonstruowane teksty, bogactwo instrumentów, pasja i doskonałe aranżacje – to jego znaki charakterystyczne. 

„Ważne piosenki” to wyjątkowa podróż po świecie muzycznych inspiracji zespołu Raz Dwa Trzy. Na ich tle Adam Nowak snuje opowieść o życiu, miłości i zakamarkach ludzkiej duszy.  „Ważne piosenki” to z pewnością intrygująca, pełna pasji i zaangażowania historia…

Początek częstochowskiego koncertu o godz. 18. Bilety dostępne są  TUTAJ. 

4 listopada odbędzie się inauguracja nowego oświetlenia wieży na Jasnej Górze. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości rozbłyśnie ona w biało-czerwonych barwach.

Realizatorem projektu jest firma TAURON, która od lat wykonuje projekty związane z oświetlaniem architektury i przestrzeni publicznych oraz prezentowanie ich w całkiem nowy sposób. Tym razem metamorfozę przejdzie wieża Sanktuarium Jasnej Góry. Obiekt, który dotychczas miał dosyć przestarzałe oświetlenie, zyska nowoczesną i efektowną iluminację. Do oświetlenia wieży użyto 16 projektorów nowej generacji, które pozwolą na podświetlenie budynku w dowolnej barwie. Dodatkowo będzie można wyświetlać symbolikę lub dowolny kształt zaprojektowany w matrycy GOBO.

Sterowanie całym systemem iluminacji będzie się odbywać w sposób automatyczny. Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń, będzie także możliwe realizowanie dowolnej zaprojektowanej sceny iluminacyjnej związanej z funkcjonowaniem obiektu, takich jak sceny świąteczne, okazjonalne, na dzień powszedni, każda ze ścian wieży w innym kolorze czy zmiana barw sekwencyjnie. Wybór scen będzie odbywał się automatycznie zgodnie z listą scenariuszy zaprogramowanych i zapisanych w pamięci serwera, uwzględniając np. kalendarz świąt i wydarzeń, lub zdalnie dzięki dostępowi do interfejsu serwera poprzez użytkowe oprogramowanie zainstalowane np. na smartfonie.

Iluminacja zrealizowana jest z czterech punktów ulokowanych na dachach różnych budynków obiektu Sanktuarium, z zachowaniem równomierności oświetlenia wszystkich ścian wieży.

Inaugurację nowego oświetlenia wieży Sanktuarium zaplanowano na 4 listopada, w czasie obchodów na Jasnej Górze setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Około godz. 18.00 każda ze ścian budynku zamieni się w biało-czerwoną flagę Polski. Dopełnieniem oświetlenia wieży będzie okazjonalna iluminacja budynku Pokoi Królewskich, którą będzie można podziwiać także wieczorem 3 listopada.

 

Inf. Prasowa – TAURON.

 

Od 2 do 30 listopada potrwa akcja „Czytaj”, która swoim zasięgiem obejmuje już ponad 500 miast i miejscowości. W tym czasie będziemy mogli skorzystać z wypożyczalni, w której znajdzie się ponad 7000 bezpłatnych  e-booków i audiobooków.

Celem akcji, w którą po raz kolejny włącza się Częstochowa, jest promocja czytelnictwa poprzez udostępnienie odbiorcom darmowych książek i umożliwienie wygodnego czytania. Rolę wypożyczalni spełniają plakaty wyeksponowane w przestrzeni miejskiej oraz w miejskich instytucjach kultury. Na każdym z nich znajduje się kod QR umożliwiający bezpłatne wypożyczenie 12 bestsellerów, z których część to nowości z 2018 roku.

Wśród dostępnych pozycji każdy znajdzie coś dla siebie. Na fanów kryminału czekają powieści Remigiusza Mroza i Wojciecha Chmielarza. Miłośnicy literatury kobiecej będą mogli za darmo przeczytać „Okruch” Anny Ficner-Ogonowskiej, a wielbiciele fantasy – pierwszy tom „Zwiadowców” Johna Flanagana. Na liście znalazły się także „Opowiadania bizarne” Olgi Tokarczuk, nagrodzonej niedawno prestiżową Man Booker International Prize oraz jedna z najgłośniejszych biografii ostatniego czasu „Komeda. Osobiste życie jazzu” , autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej.

Tak jak w ubiegłym roku, kampanię Czytaj PL uzupełnia akcja „Upoluj swoją książkę” skierowana do uczniów ambasadorów – 1000 z nich będzie promować czytelnictwo bezpośrednio w swoich szkołach.

Akcja potrwa od 2 do 30 listopada. Aby skorzystać z darmowej wypożyczalni, należy pobrać aplikację Woblink ze sklepu App Store lub Google Play i przejść do zakładki Czytaj PL.

Lista dostępnych książek:

1. Olga Tokarczuk „Opowiadania bizarne”
2. Magdalena Grzebałkowska „Komeda. Osobiste życie jazzu”
3. Christophe Galfard „Wszechświat w twojej dłoni”
4. Anna Brzezińska „Córki Wawelu”
5. Wojciech Chmielarz „Cienie”
6. Anna Ficner-Ogonowska „Okruch”
7. Remigiusz Mróz „Hashtag”
8. Mark Bowden „Polowanie na Escobara”
9. Joanna Jax „Zemsta i przebaczenie”
10. Reni Eddo-Lodge „Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry”
11. Ariely Dan „Potęga irracjonalności”
12. John Flanagan „Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu”

Lokalizator darmowych wypożyczalni e-booków można znaleźć na stronie www.czytajPL.pl.

Maryla Rodowicz była gwiazdą tegorocznych Senioraliów, które zakończyły się w piątek, 19 października. Na scenie w Hali Częstochowa wystąpił również Andrzej Rybiński, a całość zakończyła zabawa taneczna.

Senioralia w Hali Sportowej Częstochowa rozpoczęły się w czwartek, 18 października od przejęcia przez seniorów kluczy do bram miasta. Tego samego dnia, uczestnicy mogli wziąć udział w ćwiczeniach usprawniających kręgosłup, zajęciach gimnastycznych ogólnorozwojowych czy zumby.

Drugi dzień święta seniorów upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie, wystąpiła Anna Żebrowska – wykonująca piosenki Anny Jantar, Andrzej Rybiński z synem Kacprem – znany m.in. z przeboju ,,Nie liczę godzin i lat” oraz gwiazda wieczoru Maryla Rodowicz.

 

 

Fot. UM Częstochowa

W czwartek i piątek, 18 i 19 października w Hali Częstochowa odbędą się Senioralia, których tegoroczną gwiazdą będzie Maryla Rodowicz. W związku z imprezą zostanie uruchomiona bezpłatna linia specjalna dla seniorek i seniorów oznaczona nr 90, ponadto ze względu na bardzo duże zainteresowanie Senioraliami, 16.10 zostanie uruchomiona sprzedaż dodatkowych biletów.

W czwartek i piątek 18 i 19 października 2018 roku uruchamiają bezpłatną linię specjalną oznaczoną nr 90, która będzie kursować w relacji STRADOM-DWORZEC PKP – HALA CZĘSTOCHOWA ulicami Pułaskiego, 1 Maja, Wolności, Sobieskiego, ponownie Pułaskiego, Popiełuszki, aleją Jana Pawła II, Kościuszki, aleją NMP, Mirowską, Faradaya, Olsztyńską i Żużlową. (schemat w załączeniu)

Linia będzie kursować wg rozkładów dostępnych na stronie internetowej MZDiT i na słupkach przystankowych.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie Senioraliami (organizowanymi w Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej) jutro tj. 16.10 zostanie uruchomiona sprzedaż dodatkowych biletów – uwaga – z miejscami w bocznych sektorach.
Bilety będzie można nabyć tylko w dwóch miejskich instytucjach: Miejskim Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego oraz w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” przy ul. Dąbrowskiego.

W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w sobotę 22 września  użytkownicy Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM) będą mogli korzystać z wypożyczonych rowerów przez dwie pierwsze godziny bez opłat.

W porównaniu z oficjalnym cennikiem o 1,5 godziny zwiększy się w tym dniu czas darmowego wypożyczenia roweru miejskiego. Oprócz promocji proekologicznych idei wspólne działanie firmy Nextbike Polska oraz MOSiR w Częstochowie przyczynić się ma do rozpropagowania sytemu CRM.

Akcja promocyjna obowiązuje przez całą sobotę – 22 września, czyli w godz. 00:00 – 24.00. Po przekroczeniu darmowych pierwszych dwóch godzin następuje powrót do standardowego cennika, czyli koszt trzeciej godziny to 10 zł a czwartej i każdej następnej to 14 zł.

17 września, dokładnie w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę na Placu Katyńskim rozpoczną się uroczystości upamiętniające wydarzenia II wojny światowej.

Obchody zainaugruje spektakl Teatru Wojtka Kołsuta. Dzisiaj na Placu Katyńskim równo o 17.00 podniesiona zostanie flaga na maszt, a po spektaklu zaplanowano modlitwę ekumeniczną i złożenie kwiatów.

Z kolei w niedzielę, 23 września, o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Słowackiego odbędzie się msza święta w intencji żyjących i zmarłych Sybiraków. Następnie poczty sztandarowe wraz z uczestniczkami i uczestnikami uroczystości przejdą przed tablicę pamiątkową, gdzie zostaną złożone kwiaty.

Organizatorami uroczystości są Urząd Miasta Częstochowy, Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Częstochowie, Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II oraz Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych.