Informacje z Częstochowy i okolic

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie 7 października odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Urazowego, w ramach którego funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy.

W trakcie uroczystości zaprezentowano efekty prac zrealizowanych w ramach inwestycji, której wartość wyniosła blisko 12 milionów złotych. Na tę kwotę złożyło się m.in. 8,5 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz prawie 2 mln zł z budżetu województwa śląskiego.
Inwestycja była możliwa dzięki uwzględnieniu placówki w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zadecydowało o tym m.in. położenie miasta w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych szlaków komunikacyjnych oraz wzmożony ruch turystyczny. Do tej pory na terenie liczącego ponad 4,6 mln mieszkańców województwa śląskiego funkcjonowało tylko jedno centrum urazowe zlokalizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Barbary w Sosnowcu.

Środki przeznaczone na inwestycję zostały rozdysponowane pomiędzy trzy główne obszary. Prawie milion złotych przeznaczono na budowę lądowiska. Pozwoli ono na maksymalne skrócenie czasu podejmowanych czynności medycznych, co w nagłych przypadkach jest jednym z kluczowych czynników wpływających na powodzenie diagnostyki oraz terapii.
Ponad 8,3 mln zł pochłonęły prace budowlano-remontowe wybranych obszarów Centrum Urazowego, natomiast ponad 2,6 mln zł wyniósł koszt doposażenia Centrum Urazowego w specjalistyczny sprzęt medyczny. Nowoczesne, funkcjonalne pomieszczenia oraz wysokiej klasy aparatura i wyposażenie oddziałów szpitalnych przyczyni się do zwiększenia efektywności działań medyczno-ratunkowych prowadzonych na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, w tym w szczególności pacjentom urazowym.
Realizacja rzeczowa i finansowa tego przedsięwzięcia inwestycyjnego miała miejsce w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego” i zakończyła się w styczniu br. Wszystkie założone cele rzeczowe zostały osiągnięte. Szpitalny Oddział Ratunkowy działający w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie przyjmuje ok. 50 tys. pacjentów rocznie.

 

Inf. Prasowa