Informacje z Częstochowy i okolic

22.5 mln zł kosztowała inwestycja obejmująca przebudowę ul. Korfantego w dzielnicy Zawodzie-Dąbie.

 

Po 14 miesiącach prac budowlanych do użytku oddana została ul. Korfantego w Częstochowie. Infrastruktura drogowa na odcinku 2,5 km od ronda Szwejkowskiego do skweru Lotników została poddana gruntownej przebudowie.

Dzięki zakończeniu zadania firmy prowadzące w tym rejonie swoją działalność i realizujące kolejne inwestycje mogą korzystać z drogi dostosowanej do ruchu wysokotonażowego, a pasażerowie komunikacji miejskiej korzystają z nowoczesnej infrastruktury przystankowej. Zyskali także piesi i rowerzyści, do których dyspozycji został oddany ciąg pieszo – rowerowy prowadzący w kierunku granic miasta z jurajską Gminą Olsztyn. Całość została dodatkowo oświetlona energooszczędnymi lampami.

Zrealizowana w ramach Programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” dwuletnia inwestycja kosztowała budżet miasta 22,5 mln zł. Do końca listopada tego roku wykonawca uzupełni jeszcze organizację zieleni wzdłuż ul. Korfantego. Pojawią się m.in. nowe drzewa, dzięki czemu ich liczebność wzrośnie w stosunku do czasu sprzed rozpoczęcia robót.

Zakres prac gruntownej przebudowy ul. Korfantego (na odcinku 2,5 km):

– wykonanie jezdni ul. Korfantego o szerokości 7 metrów,
– przebudowa istniejących skrzyżowań (korekta łuków i wymiana nawierzchni na wlocie),
– wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie na całym odcinku oraz po lewej stronie do zjazdu na teren huty przed skwerem Lotników,
– wykonanie odcinków ciągu pieszego w obrębie skrzyżowań i przy przystankach autobusowych,
– budowa miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych,
– przebudowa skweru Lotników w celu wydzielenia pętli dla zawracania autobusów,
– wykonanie kanalizacji deszczowej,
– budowa nowego oświetlenia.
Wykonawcą zadania było konsorcjum firm, którego liderem jest Bitum sp. z o.o. z Lipia Śląskiego (k. Lublińca).

Warto dodać, że po drugiej stronie miasta, na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Skorkach niedawno ukończona została budowa innego odcinka drogowej infrastruktury poprawiającej obsługę terenów inwestycyjnych. Po sfinalizowaniu tam  przedłużenia ul. Ekonomicznej, zrealizowano także odcinki dróg dojazdowych od ul. Ekonomicznej (długości blisko 800 metrów) wraz z uzbrojeniem i oświetleniem.

 

UM Częstochowa