Informacje z Częstochowy i okolic

Częstochowa otrzymała wyróżnienie  w ogólnopolskim konkursie „Kryształy PR”. Miasto nagrodzone zostało w kategorii „Najlepsza kreatywna kampania promocyjna”, doceniono również wyróżnieniem częstochowską gazetę miejską.

Celem konkursu Kryształy PR jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.
Nagrodzona została kampania „Częstochowa – odkryj ją”, którą Wydział Kultury, Promocji Sportu UM oparł na wprowadzeniu nowego logo i identyfikacji wizualnej miasta opartej na grze znaczeń. Pomysł na kampanię wziął się z rozdzielenia nazwy miasta (Często – chowa), co zostało wykorzystane w tworzeniu ideogramów i całej grafiki użytej przy produkcji gadżetów promocyjnych.

Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 200 projektów z całej Polski w 6 kategoriach. Organizatorem wydarzenia są twórcy corocznej Ogólnopolskiej Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej.
Grand Prix oraz wyróżnienie przyznano naszemu miastu podczas XV Ogólnopolskiej Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej w Katowicach.

Gazeta wydawana przez Urząd Miasta Częstochowy, obecnie jako „CGK”, już wcześniej otrzymywała laury w konkursu Kryształy PR (w latach 2012, 2014 i 2016 – Grand Prix, a w 2017 – wyróżnienie).