Informacje z Częstochowy i okolic

Prezydent Częstochowy apeluje do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań prowadzących do rozwiązania wyjątkowo ciężkiej sytuacji ISD Huty Częstochowa. W grę wchodzi również upaństwowienie zakładu.

Sytuacja huty jest fatalna. W tej chwili dostawcy prądu grożą jego odcięciem, co w związku ze specyfiką działaności może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

W związku z pogarszającą się sytuacją zakładu do Krzysztofa Matyjaszczyka zwrócili się przedstawiciele związków zawodowych działających w hucie z prośbą o pomoc w znalezieniu inwestora i w doprowadzeniu rozmów z nim do szczęśliwego finału. Związkowcy uważają, że w przypadku gdyby takie działania nie powiodły się, trzeba doprowadzić do repolonizacji huty.

Treść listu poniżej.