Informacje z Częstochowy i okolic

Reforma edukacji spowodowała, że w tym roku do rekrutacji podeszły aż dwa roczniki. Jak informuje Urząd Miasta Częstochowy, 534 osoby nie dostały się do wybranych przez siebie szkół średnich. Dopiero po 24 lipca dowiemy się ile faktycznie wolnych miejsc w szkołach pozostało.

Częstochowski samorząd przygotował w tym roku dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych 6330 miejsc w 211 oddziałach liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. Prognozy mówiły o tym, że o przyjęcie do miejskich szkół w Częstochowie będzie starać się ok. 6 tysięcy uczennic i uczniów (z czego 3,7 tys. z samego miasta). W czasie rekrutacji do częstochowskich szkół zalogowało się łącznie 7385 osób, z czego 1253 dostało się do szkół prowadzonych przez inne organy. Spośród pozostałych 6132 absolwentów, do szkół wszystkich typów prowadzonych przez miasto zakwalifikowanych zostało 5598 uczniów, do wybranych szkół nie dostało się natomiast 534 uczniów. Jednocześnie miasto dysponuje jeszcze aktualnie w różnych typach szkół 396 wolnymi miejscami (nie wskazanymi w pierwszej rekrutacji).

Do 24 lipca 2019 r. rodzice lub pełnoletni kandydaci powinni potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. Dopiero po zakończeniu tego etapu będzie wiadomo, ile faktycznie wolnych miejsc pozostało w szkołach. Od 26 do 30 lipca uczniowie, którzy nie dostali się do szkół w zasadniczej rekrutacji, powinni złożyć wnioski (wraz z dokumentami) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w rekrutacji uzupełniającej.
W tej trudnej sytuacji będącej skutkiem reformy oświaty, władze miasta – po analizie wyników rekrutacji i możliwości organizacyjnych szkół – podejmą działania, których celem jest zmniejszenie negatywnych skutków ministerialnych decyzji dotykających uczniów i ich rodziców. Wypracowaniu stosownych decyzji, o których poinformujemy w następnym komunikacie, służyło m.in. dzisiejsze spotkanie konsultacyjne z dyrektorami szkół.

Na konsekwencje – zarówno finansowe, jak i organizacyjne – proponowanych złych zmian systemowych, w tym problem z rekrutacją podwójnego rocznika, wielokrotnie zwracały uwagę środowiska oświatowe, a także federacje samorządowe i poszczególne miasta, w tym Częstochowa. Reforma systemu oświaty została jednak wdrożona w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Edukacji. Efektem tego są m.in. problemy związane z tegoroczną rekrutacją do szkół ponadpodstawowych, prowadzoną zarówno dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych, jak i wygaszanych gimnazjów.