Informacje z Częstochowy i okolic

Do piątku, 19 lipca trwa rekrutacja uczestniczek i uczestników projektu ,,Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”. Zakwalifikowani rodzice otrzymają dofinansowanie do kosztów niani, dla nich także przygotowano dodatkowe oddziały w żłobku.

 

Projekt kierowany jest do 43 osób powracająccyh do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka do lat 3. Dla 30 dzieci projekt przewiduje zapewnienie opieki niań. Aż 85 proc. kosztów ich zatrudnienia zostanie zrefundowanych. Maksymalna wartość takiej refundacji to 3 400 zł na miesiąc, w przypadku przepracowania niani 200 godzin po stawce maksymalnej 20 zł za godzinę brutto. Opieka nad dzieckiem może wynosić maks. 12 miesięcy.

13 najmłodszych częstochowianek i częstochowian znajdzie opiekę w dwóch dodatkowych oddziałach Żłobka Miejskiego „Reksio”. Tam będą mieli zapewnioną edukację wczesnodziecięcą – zajęcia z rytmiki i języka angielski – 2 razy w tygodniu oraz wsparcie specjalistyczne – zajęcia z logopedą/ką – 2 razy w tygodniu. Wcześniej pomieszczenia w budynku żłobka przy al. Armii Krajowej zostaną specjalnie dla nich dostosowane i wyposażone.

Wartość projektu ,,Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” to 2 251 150 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 1 981 012 zł. Projekt jest realizowany od maja 2019 r. do grudnia 2020 r.