Informacje z Częstochowy i okolic

Miasto ogłosiło przetarg na budowę grill parku na Promenadzie im. Czesława Niemena. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego i powinna być gotowa do końca września.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie zobowiązany do uporządkowania terenu oraz wykonania nawierzchni z tłucznia i kostki brukowej. Ponadto zostaną zamontowane elementy malej architektury i nasadzona zieleń.

Oferty w przetargu można składać do 18 czerwca, do godz. 9.30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. Inwestycja powinna zostać realizowana do 30 września.

 

UM Częstochowa