Informacje z Częstochowy i okolic

Jak poinformował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w związku z organizacją krajowych ćwiczeń dzisiaj może wystąpić w Częstochowie konieczność uruchomienia miejskich syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu, związanego z tymi ćwiczeniami.

Ćwiczenia organizuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ich elementem jest symulacja naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie.
W przypadku znalezienia się Częstochowy – w czasie wtorkowych ćwiczeń – na trasie przelotu podejrzanego statku, odbędzie się trening miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający 3 minuty oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający 3 minuty, oznaczający odwołanie alarmu.