Informacje z Częstochowy i okolic

Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki rusza z nowym projektem profilaktycznym. Ma on służyć zwiększeniu świadomości i troski i własne zdrowie.

Hasłem przewodnim przedsięwzięcia jest czas. W przypadku nawiązania do zdrowia, czas ma ogromne znaczenie w kategorii „zdążyć” – zdążyć z badaniem, z diagnozą, z leczeniem. Idąc tym torem, aby „zdążyć” niezwykle ważna jest PROFILAKTYKA, dlatego projekt ma wpłynąć na uczestników, aby w ferworze dnia codziennego zwrócili uwagę na swoje zdrowie, zadbali o nie. Bardzo często obowiązki codzienne powodują, że zapominamy o tym, co powinno być dla nas wszystkich najważniejsze – o zdrowiu własnym i naszych najbliższych.

Poprzez projekt częstochowskie Amazonki chcą nauczyć mieszkańców, jak walczyć o zdrowie własne i innych w chwili kiedy spotyka nas to co najgorsze-choroba. Adresatami projektu będą mieszkańcy północnego subregionu województwa śląskiego (Częstochowa, Koniecpol, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki i zawierciański).

PRZEDMIOT PROJEKTU – Profilaktyka walki z chorobami nowotworowymi.

CEL – Zwiększenie zaangażowania mieszkańców północnego subregionu województwa śląskiego w życie publiczne, ochronę i promocję zdrowia.

REKRUTACJA:

Pierwszeństwo będą miały osoby, które:

– są zagrożone rakiem piersi, rakiem jajnika, rakiem jąder i rakiem gruczołu krokowego,

– u których w rodzinie występowały ww. schorzenia onkologiczne,

– mają niski status materialny,

– zamieszkują na obszarach wiejskich.

Projekt CZAS na PROFILAKTYKĘ obejmuje 4 moduły: UŚWIADAMIANIE, EDUKACJA, PROFILAKTYKA, DZIAŁANIE.

  1. W ramach pierwszego modułu, który potrwa od maja do grudnia, odbędzie się akcja informacyjno-promocyjna. Rozpocznie ją konferencja inaugurująca oraz 5 sesji informacyjnych w 5 powiatach.

  2. Drugi moduł, również trwający do grudnia to seminaria tematyczne – zajęcia edukacyjno-warsztatowe oraz konferencja podsumowująca projekt. Seminaria odbędą się metodami aktywnymi (prelekcja specjalisty wraz z warsztatami w asyście pielęgniarki z użyciem pomocy dydaktycznych).

  3. W ramach trzeciego modułu (od czerwca do grudnia) odbędą się badania profilaktyczne dla:

    •    kobiet: m.in. morfologia, usg tarczycy, usg piersi, mammografia, cytologia

    •    mężczyzn – usg jąder, oznaczenie markera PSA (antygena prostaty)

  4. Czwarty moduł (czerwiec – grudzień) obejmie 4 wizyty studyjne do różnych grup aktywności społecznej – z ofertą edukacyjno-promocyjną projektu w celu umożliwienia aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem i przekazywaniem wiedzy.

Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów dydaktyczno-szkoleniowych.

Zainteresowani mogą się zgłaszać do biura projektu – Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki: ul. Staszica 10, tel. 509 656 937

www.czestochowskieamazonki.pl

Projekt został dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.