Informacje z Częstochowy i okolic

Gdyby strajk nauczycielski się przedłużył, w części częstochowskich szkół średnich może być kłopot ze skompletowaniem zespołów nadzorujących do maturalnych egzaminów ustnych. Na razie szkoły deklarują zakończenie klasyfikacji uczniów klas maturalnych do 24 kwietnia. Wczoraj w mieście nadal strajkowało prawie 80 miejskich szkół i przedszkoli.

 

Środa była ostatnim dniem egzaminu ósmoklasisty, które w częstochowskich szkołach odbyły się, podobnie jak egzaminy gimnazjalne, zgodnie z planem. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi egzaminów maturalnych w kontekście trwającego strajku nauczycieli, Urząd Miasta Częstochowy zrobił rozeznanie dotyczące problemu klasyfikacji uczniów klas maturalnych oraz możliwości przeprowadzenia egzaminów dojrzałości. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektorów miejskich szkół średnich, w 7 placówkach klasyfikacja uczniów klas trzecich liceum lub czwartych technikum już została przeprowadzona, w pozostałych ma odbyć się w tym tygodniu lub najpóźniej do 24 kwietnia (środa po przerwie świątecznej).

Matury pisemne, nawet w przypadku kontynuacji obecnej sytuacji strajkowej, powinny rozpocząć się we wszystkich szkołach. Część dyrektorów zwraca jednak uwagę, że w przypadku trwania protestu nauczycieli w dotychczasowej formie, może być problem ze skompletowaniem zespołów nadzorujących do egzaminów ustnych, w tym szczególnie do egzaminów z języka obcego. Przepisy wymagają, aby te egzaminy były przeprowadzane przez egzaminatora z danego języka, a obecnie większość osób z kwalifikacjami do egzaminowania z języków obcych (a także języka polskiego), bierze udział w akcji strajkowej. Na takie możliwe zagrożenie wskazuje 14 szkół, natomiast w opinii dyrektorów 7 szkół matury – zarówno pisemne, jak i ustne – powinny się u nich odbyć, nawet w sytuacji przedłużenia się nauczycielskiego protestu. Takie deklaracje złożyły wstępnie: VI LO im. Dąbrowskiego, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Żeromskiego, Zespół Szkół im. Reymonta, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych i Zespół Szkół Technicznych.
Do matur, zwłaszcza do egzaminów ustnych, pozostało jeszcze trochę czasu, więc na razie najpilniejszą sprawą jest wspomniana klasyfikacja tegorocznych maturzystów, która powinna zostać zakończona – zgodnie z deklaracjami szkół – do 24 kwietnia.

Nie wątpiąc w duże poczucie odpowiedzialności ze strony dyrekcji szkół i całego środowiska nauczycielskiego, należy jednocześnie mieć nadzieję, że do rozpoczęcia egzaminów dojrzałości, strona rządowa będzie w stanie zaproponować strajkującym nauczycielom satysfakcjonujące ich rozwiązanie.
Przedłużający się strajk jest trudną sytuacją dla całego środowiska oświatowego: protestujących nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, uczniów oraz ich rodziców.
17 kwietnia w Częstochowie strajkowało ciągle ok. 1,5 tysiąca nauczycieli z 78 szkół i przedszkoli. 566 osób z różnych powodów (L4, opieka nad dzieckiem, urlopy dla poratowania zdrowia) było w szkole nieobecnych. Pozostali – łącznie 1093 osoby – nie przystąpili do strajku, nie mieli tego dnia zajęć, bądź nie pojawili się w szkole z innych przyczyn.

 

UM Częstochowa