Informacje z Częstochowy i okolic

15 kwietnia rozpocznie się kolejny etap budowy węzłów przesiadkowych przy dworcu kolejowym Stradom, w związku z czym trzeba spodziewać się kolejnych utrudnień w ruchu – informuje MZDiT.

Prace będą prowadzone od godz. 8.00 w jezdni północnej ulicy Pułaskiego na odcinku przyległym do terenu dworca PKP Stradom. Wymagać będą zamknięcia tej części ulicy i przełożenia ruchu na jezdnię południową, po której to będzie odbywał się ruch w obu kierunkach.
Rejon robót będzie – tak jak dotychczas – wygrodzony i oznakowany. W rejonie prac zostanie utrzymane ograniczenie prędkości do 40 km/h. Zamknięta dla ruchu będzie zachodnia łącznica z aleją Bohaterów Monte Cassino.
W kierunku Tarnowskich Gór będą obowiązywały objazdy: dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 30 ton: aleją Niepodległości i ul. Jagiellońską, natomiast dla pojazdów o dopuszczalnej masie przekraczającej 30 ton objazd poprowadzony będzie po drogach krajowych od skrzyżowania ul. św. Barbary – ul. św. Jadwigi.
W związku z budową południowej części ronda na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i alei Bohaterów Monte Cassino zamknięty będzie też odcinek chodnika. Ruch pieszych zostanie skierowany na drugą stronę ulicy Pułaskiego po istniejących przejściach dla pieszych.
Za utrudnienia Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie przeprasza.