Informacje z Częstochowy i okolic

Jak wynika z informacji zebranych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy przed planowanym protestem nauczycieli, do akcji strajkowej 8 kwietnia może przystąpić 95 ze 115 miejskich placówek oświatowych. Na dzisiaj zaplanowano spotkanie z dyrektorami częstochowskich szkół i przedszkoli.

W strajku mają uczestniczyć praktycznie wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (w tym szkoły specjalne), którychorganem prowadzącym jest Miasto Częstochowa, a także ponad połowa miejskich przedszkoli.

Wczoraj zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak uczestniczył w Katowicach w spotkaniu z Wojewodą Śląskim, które dotyczyło aktualnej sytuacji w oświacie, a szczególnie potencjalnych problemów związanych z organizacją egzaminów ósmoklasisty i egzaminów gimnazjalnych.

Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, kuratoria i dyrektorzy szkół czekają na ustalenia z rozmów między stroną rządową a oświatowymi związkami zawodowymi, licząc na ich pozytywny efekt.

Według informacji przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dzisiaj oczekiwane jest podpisanie przez Minister Edukacji Narodowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad organizacji egzaminów zewnętrznych. Ta regulacja miałaby – w intencji MEN – pomóc dyrektorom szkół w przeprowadzeniu egzaminów, w przypadku  spodziewanych braków kadrowych spowodowanych strajkiem nauczycieli.

Także na 2 kwietnia zaplanowane zostało spotkanie zastępcy prezydenta miasta Ryszarda Stefaniaka z dyrektorami placówek oświatowych, poświęcone pracy szkół w czasie możliwego strajku i w okresie egzaminów zewnętrznych. Spotkanie ma na celu omówienie wszystkich możliwych działań, których celem jest zminimalizowanie skutków ewentualnego strajku dla uczniów i ich rodziców.

Kolejny komunikat dotyczący sytuacji w częstochowskich szkołach przed ewentualnym strajkiem będzie możliwy po tym spotkaniu. Jednocześnie stosowne informacje organizacyjne powinny być sukcesywnie przekazywane społecznościom szkolnym przez dyrektorów poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

 

UM Częstochowa