Informacje z Częstochowy i okolic

Czy Częstochowa będzie miala wreszcie Stary Rynek z prawdziwego zdarzenia? Wszystko na to wskazuje. Miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycycji, która warta jest prawie 24 mln zł.

W ramach zadania o nazwie ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” na Starym Rynku stanie nowoczesny, przeszklony pawilon. Tej budowie towarzyszyć będzie gruntowna modernizacja płyty placu, wmontowanie fontanny w postaci pasa wodnego, a także budowa schodów do podziemnej części budynku. Będzie tam można zerknąć na odkryte przez archeologów pozostałości Starego Ratusza (oprócz funkcji ekspozycyjnej, budynek ma pomieścić też część usługowo-gastronomiczną). Ciekawym elementem powinna być ekspozycja w przestrzeni Stareo Rynku 14 balansujących rzeźb, podwieszonych na specjalnych masztach. Rynek zyska też nowe urządzenie zieleni, oświetlenie oraz elementy małej architektury. Równolegle do prac w obrębie płyty Starego Rynku będą prowadzone roboty związane z przebudową ulic przyległych do głównej części placu – w tym Mirowskiej i Senatorskiej (ta część inwestycji będzie w całości finansowana z budżetu miasta). Oprócz budowy nawierzchni, w ich obrębie zostaną przebudowane istniejące media, a także wykonane niezbędne przyłącza.

Podpisanie umowy wykonawczej po rozstrzygniętym przetargu odbyło się 26 marca. Ze strony miasta dokument podpisał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a konsorcjum wykonawcze reprezentowali prezes częstochowskiego przedsiębiorstwa Budo-Max Radosław Marks oraz prezes mającej siedzibę również w naszym mieście firmy Żelbet-Montex Andrzej Osmola.
Stary Rynek jest historycznym centrum dawnej, Starej Częstochowy – miasta nad Wartą, które istniało zanim Aleje połączyły je z Nową Częstochową, skupioną wokół klasztoru. Stary Ratusz – kiedyś centralny obiekt Starego Rynku – był jednym z symboli miasta do początku XIX wieku. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zaznaczenie i wyeksponowanie – nawet w innej, nowoczesnej postaci – miejsca, w którym Stary Ratusz kiedyś stał. Inwestycja ma dać nową funkcjonalność jednemu z najstarszych zakątków miasta, stając się zachętą do spotkań, aktywności i ciekawego spędzania czasu w tym dziś nie w pełni wykorzystywanym miejscu.

Zgodnie z obecną umową o dofinansowanie całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą obecnie nieco ponad 18 mln 875 tys. zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie ok. 16 mln 44 tys. zł, a współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa – w kwocie nieco ponad 1 mln 887 tys. zł. Ostateczne kwoty dofinansowania będą znane po podpisaniu stosownych aneksów, w związku z kwotą uzyskaną w przetargu wykonawczym.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020., oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego.