Informacje z Częstochowy i okolic

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Liliowej w  Kiedrzynie.  Oferty można składać do 2 kwietnia.

Przebudowa obejmie m.in. roboty rozbiórkowe istniejącego podłoża, pogłębienie koryta drogi oraz wykonanie podbudowy dolnej i górnej kruszywem stabilizowanym. Ponadto wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie zobowiązany do regulacji wysokościowej urządzeń PWiK na pierścieniach dystansowych, ułożenia rur ochronnych oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
Oferty w przetargu można składać do 2 kwietnia, natomiast przewidywany termin zakończenia robót to 31 maja.