Informacje z Częstochowy i okolic

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetargi na przebudowę chodników przy odcinkach ul. Sikorskiego i Poznańskiej. Prace te sfinansowane zostaną w ramach środków z budżetu obywatelskiego.

Prace w ulicy Sikorskiego mają dotyczyć odcinka od skrzyżowania z ulicą Łódzką do skrzyżowania z ulicą Bialska, po stronie południowej, na długości ok. 300 m.

W ramach przebudowy wykonane zostaną: krawężniki, koryta na całej szerokości jezdni, nowe chodniki, zjazdy oraz ułożona zostanie nawierzchnia z kostki brukowej szarej. Prace zakładają także frezowanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie trawników.

Oferty można składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu do 13 marca (ul. Legionów 52). Wyłoniony z postępowaniu wykonawca powinien zrealizować inwestycję do 15 czerwca.

Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej, będzie dotyczyła odcinka od ul. Szczecińskiej do Wielkoborskiej. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie zobowiązany m.in. do położenia krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchni z kostki brukowej szarej, wykonania trawników dywanowych oraz przymocowania tablic informacyjnych i znaków drogowych.

Oferty w przetargu można składać do 15 marca, natomiast przewidywany termin zakończenia całości robót to 15 czerwca.