Informacje z Częstochowy i okolic

W związku rozpoczęciem kolejnego etapu budowy węzłów przesiadkowych, do odwołania została zamknięta ulica Piłsudskiego – informuje MZDiT.

Ulicę zamknięto dla ruchu na odcinku od ul. Katedralnej do Piotrkowskiej. Przystanki autobusowe z ul. Piłsudskiego przeniesiono na ul. Ogrodową przy Katedrze.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania dojazdu do posesji oraz dojścia, zabezpieczając ruch pieszych (wygrodzenia zaporami drogowymi, kładki dla pieszych). Dojazd do dworca PKP będzie możliwy jedynie od strony Al. Wolności.