Informacje z Częstochowy i okolic

Wczoraj obchodzono 156 rocznicę powstania styczniowego. Na mogiłach powstańców, na cmentarzu św. Rocha złożono kwiaty i zapalono znicze.

We wtorek, 22 stycznia, w 156 rocznicę wybuchu Powstania, zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski, a także przedstawiciele Straży Miejskiej i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie złożyli kwiaty na pięciu mogiłach powstańców.

Przy okazji rocznicy Komendant WKU ppłk. Adrian Klimek uhonorował funkcjonariuszy Straży Miejskiej brązowymi odznaczeniami Ligi Obrony Kraju za pomoc w organizacji uroczystości miejskich.

W czasie powstania styczniowego Częstochowa była terytorialnie związana z województwem kaliskim. Walki toczyły się wokół miasta; w samej Częstochowie natomiast powstańcy zabezpieczali dostawy broni i żywności. Do szpitala miejskiego im. Najświętszej Maryi Panny trafiali ranni. W podczęstochowskich Herbach zorganizowany był największy kanał przerzutu broni dla walczących. W zakup broni zaangażowany był m.in. Józef Ignacy Kraszewski; z kolei jego brat Krzysztof nadzorował jej przerzut przez granicę.

Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje. Konfiskowano majątki szlacheckie, nakładano wysokie kontrybucje, prowadzono intensywną rusyfikację. W Częstochowie, na dzisiejszym pl. Bohaterów Getta, wieszano jeńców polskich wziętych do niewoli m.in. w bitwie pod Kruszyną. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć łącznie ok. 700 osób, a na zesłanie – co najmniej 38 tysięcy.

O wydarzeniach z lat 1863-1864 przypominają pomniki upamiętniające walki, dokumenty przechowywane w Archiwum Państwowym w Częstochowie oraz mogiły uczestników powstania na okolicznych nekropoliach. W mogiłach spoczywają powstańcy – częstochowianie: Antoni Skowroński, Józef Chrzanowski, Sebastian Rogacz, Ksawery Wołowski, Antoni Chlewski.

 

UM Częstochowa