Informacje z Częstochowy i okolic


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wrez ze Strażą Miejską kolejny raz uda się do miejsc niezamieszkałych i pustostanów, w których przebywać mogą bezdomni. Dzisiejszej nocy w związku z powracającymi mrozami wznowiono akcję dostarczania gorącej zupy i herbaty.

Patrol Straży Miejskiej oraz streetworkerzy będą sprawdzać sytuację osób bezdomnych przebywających m.in. w altanach, pustostanach, wiatach. Podejmą także próbę przekonania ich do skorzystania z możliwości bezpiecznego pobytu np. w miejskiej ogrzewalni przy ul. Sikorskiego. By pomóc przetrwać niskie temperatury strażnicy i streetworkerzy będą także rozdawać gorącą zupę, pieczywo, herbatę.

To kolejna noc w tym sezonie zimowym, podczas której posiłki dostarczane będą do miejsc niemieszkalnych. Posiłki przygotowuje Fundacja Chrześcijańska „Adullam”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina także, by w mroźne dni i noce zwracać szczególną uwagę zarówno na osoby bezdomne, jak i na starsze, samotne, z niepełnosprawnościami i wszystkie, którym może zagrażać niska temperatura.

W przypadku zauważenia osób wymagających pomocy, szczególnie tych przebywających na zewnątrz, należy niezwłocznie zawiadomić służby np. dzwoniąc pod numer alarmowy 112, do Straży Miejskiej – tel. 986 lub poinformować MOPS – tel. 34 37 24 200.