Informacje z Częstochowy i okolic

21 małżeństw świętowało w Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusz Złotych Godów. Sześć par przeżyło razem więcej niż 50 lat.

Podczas dwóch uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego życzenia jubilatom złożyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz kierownik USC Rafał Bednarz. Każda z par otrzymała również Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz kwiaty.

Godz. 11.00

 1. Zofia i Marian Cierzyńscy
 2. Wanda i Tadeusz Daroniowie – 54
 3. Helena i Ryszard Dobrzańscy
 4. Cecylia i Edward Drożdżowie
 5. Elżbieta i Wiesław Gieroniowie
 6. Zofia i Janusz Limbachowie – 55
 7. Anna i Henryk Rychterowie
 8. Teresa i Marek Stępniowie
 9. Urszula i Aleksander Wtorkowscy
 10. Teresa i Edward Wylotowie

godz. 13.00

 1. Krystyna i Jan Janeczkowie
 2. Barbara i Jerzy Korczowie
 3. Emilia i Zenon Kozowie – 51
 4. Jadwiga i Stanisław Kozłowscy
 5. Barbara i Andrzej Małkowie
 6. Teresa i Jerzy Ociepscy
 7. Barbara i Grzegorz Porębscy
 8. Maria i Walter Sikorowie – 51
 9. Janina i Włodzimierz Szczepańscy – 52
 10. Teresa i Ryszard Wieczorkowie – 51
 11. Elżbieta i Józef Wierzbiccy

UM Częstochowa