Informacje z Częstochowy i okolic

30 listopada rozpocznie się tegoroczna zbiórka żywności, która potrwa do 1 grudnia.

Koordynatorem lokalnym akcji jest Bank Żywności w Częstochowie. W najbliższy piątek i sobotę w 50 sklepach w Częstochowie i regionie zbierana będzie żywność na rzecz osób najuboższych. Produkty pozyskane podczas akcji trafią do organizacji i instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi, skrajnie ubogimi oraz dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. W akcji udział weźmie ponad 700 wolontariuszy.

Bank Żywności w Częstochowie zachęca do przekazywania produktów trwale pakowanych, o bezpiecznym terminie przydatności do spożycia, w tym przede wszystkim: olej i tłuszcze, cukier, przetwory warzywne i owocowe, makaron, ryż, mąka, soki, konserwy mięsne i rybne, słodycze.

W każdej placówce handlowej objętej akcją dyżurować będą wolontariusze ubrani w pomarańczowe koszulki, którzy będą rozdawać ulotki informacyjne i zachęcać klientów do wsparcia Świątecznej Zbiórki Żywności.

Podczas ubiegłorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności, Bank Żywności w Częstochowie pozyskał 22 ton produktów.

Bank Żywności w Częstochowie udziela pomocy Żywnościowej ponad 20 000 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuję z ponad 80 organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. W 2017 r. przekazał potrzebującym ponad 1 400 ton produktów spożywczych.

Coroczna zbiórka żywności organizowana jest w całej Polsce. Dołączyć do niej mogą klienci najróżniejszych placówek handlowych ulokowanych w mniejszych i większych miastach.