Informacje z Częstochowy i okolic

W związku ze szczytem klimatycznym ONZ  Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA na obszarze całego województwa śląskiego oraz na terenie miasta Krakowa.

 

Będzie on obowiązywał od 26 listopada 2018 roku od godziny 0:00 do dnia 15 grudnia 2018 roku do godziny 23:59. ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych. Jest przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i porządek oraz całej administracji publicznej, do zachowania szczególnej czujności. Administratorzy obiektów użyteczności publicznej zobowiązani są do zmożonej ich kontroli. Mieszkańcy województwa śląskiego oraz miasta Krakowa winni zwrócić szczególną uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą grozić potencjalnym niebezpieczeństwem. Uwagę powinny zwrócić pozostawione bez opieki plecaki, torby, pakunki oraz osoby dziwnie zachowujące się, jak również samochody, w szczególności dostawcze (ze skrzynią ładunkową zamkniętą, gdzie nie ma widoczności przewożonego ładunku), zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Mieszkańców prosi się o zgłaszanie niepokojących zachowań i sytuacji pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji.