Informacje z Częstochowy i okolic

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowali Państwo Jadwiga i Janusz Ziętalowie.

Gratulacje jubilatom złożyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Rafał Bednarz. 10 lat temu, z okazji 50 rocznicy ślubu, małżonkowie otrzymali Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP.

Pan Janusz urodził się w Częstochowie i dzieciństwo spędzał w rodzinnym domu przy ul. św. Barbary. Tam, w 1939 roku, gdy miał 6 lat, zastała go okupacja. Rodzina Ziętalów uciekła do Kielc. Po trzech tygodniach wrócili. Pani Jadwiga pochodzi z Siedlec. Swoje dorosłe życie małżonkowie spędzili w Częstochowie. Pani Jadwiga początkowo pracowała jako nauczycielka, potem dostała pracę w laboratorium w częstochowskiej koksowni. Pan Janusz najdłuższy okres przepracował zakładzie przemysłu bawełnianego „Ceba”. Mają jednego syna oraz wspólną pasję – turystykę. Pani Jadwiga pracowała nawet w sekcji turystycznej i była organizatorką wielu wycieczek. Dziś czynnie uczestniczy w życiu miasta, interesuje się również pracą Rady Miasta; ma nawet na koncie kilka sukcesów sukces, m.in. doprowadzenie do likwidacji kilku dzikich wysypisk.