Informacje z Częstochowy i okolic


Prawie 10 mln zł pochłonie przebudowa Szkoły Podstawowej nr 47 im. Marii Konopnickiej. W ramach inwestycji  d
obudowane zostaną sale, które umożliwią prowadzenie zajęć na jedną zmianę i przeniesienie oddziałów przedszkolnych z ul. Konwaliowej. Wczoraj odbyło się uroczyste podpisanie umowy, w którym oprócz władz miasta uczestniczyli uczniowie i dyrekcja szkoły.

Oprócz modernizacji istniejącego budynku szkoły, inwestycja obejmie budowę nowego obiektu wielofunkcyjnego o powierzchni prawie 1000 m kw., m.in.: z salą gimnastyczną (i jej zapleczem) oraz salami szkolnymi i przedszkolnymi. Z obecnego budynku szkoły do sali gimnastycznej będzie prowadził łącznik. W obecnym budynku szkoły, który przejdzie kompleksową termomodernizację, wykonane zostaną nowe instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne – wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, deszczowa, gazowa, a także wentylacja mechaniczna. Roboty obejmą również przebudowę pozostałych pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, a także przystosowanie byłych pomieszczeń mieszkalnych na jej potrzeby.
Prace dopełni zagospodarowanie terenu – rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, przebudowa i rozbudowa sieci, przyłączy i urządzeń, dojazdów, parkingów i ciągów komunikacji pieszej – wraz z zielenią. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec czerwca 2020 roku.

Projektantem przebudowy jest spółka HAUSBUD z Koszęcina, a wykonawcą robót – – wyłoniony w przetargu – Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Import Export KROMAR, Marian Krotla ze Starokrzepic.

W uroczystości podpisania umowy – zorganizowanej przez dyrektora SP 47 – Piotra Włoczka – uczestniczyli w środę w szkole przedstawiciele Rady Miasta, Rady Dzielnicy i Rady Rodziców, wspierający plany modernizacji i rozbudowy placówki, a także nauczyciele i grupa uczniów SP 47.