Informacje z Częstochowy i okolic

Około godziny 11  straż pożarna otrzymała zgłoszenie dotyczące pożaru w fabryce butów w Rędzinach.

Niestety w budynku znajduje się znaczna ilość klei i substancji łatwopalnych, stąd utrudniona akcja gaśnicza. W związku z pożarem napotkać można również na utrudnienia, na DK91 w Rędzinach, przy której znajduje się zakład.