Informacje z Częstochowy i okolic

Rozstrzygnięty został kolejny przetarg na promocję Częstochowy poprzez sport. W zakresie promocji poprzez siatkówkę jedynym oferentem był AZS Częstochowa, który niebawem podpisze umowę z miastem. Opiewa ona na kwotę prawie 600 tys. zł.

Zadaniem siatkarzy będzie kreowanie pozytywnego wizerunku Częstochowy w ramach działań promocyjnych przygotowanych i realizowanych przez klub, w tym np. umieszczanie i eksponowanie logo miasta np. na koszulkach, dresach, w spotach, a także materiałach informacyjno-promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez AZS. Miasto ma również prawo do wykorzystania wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Miasta, np. formie nieodpłatnego udziału zawodników i trenerów w przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto (oczywiście w uzgodnionych wcześniej terminach nie kolidujących z realizacją procesu szkoleniowego i zawodami siatkarskimi).

Klub będzie realizował promocję Miasta Częstochowy podczas wszystkich spotkań w roli gospodarza oraz wszystkich spotkań wyjazdowych. Kwota oferty przetargowej złożonej przez AZS Częstochowa SSA wynosiła 598 tys. 900 zł. Umowa będzie obowiązywać do końca roku.

Wcześniej Miasto podpisało umowy na promocję Częstochowy w 2018 r. poprzez żużel, piłkę nożną i tenis stołowy. Wsparcie z miasta otrzymali kolejno Włókniarz Częstochowa – 3,5 mln zł, Raków Częstochowa 1,8 mln zł oraz tenis stołowy AZS UJD Częstochowa – 300 tys. zł.