Informacje z Częstochowy i okolic

Miasto ogłosiło przetarg na rewitalizację Starego Rynku. Powstanie tam m.in szklany budynek  dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego. Wartość projektu to 25,8 mln zł z czego 16 mln zł wyniesie unijne dofinansowanie.

Podczas prezentacji projektu przedstawiono plan modernizacji Rybku. Szklany budynek, który tam powstanie nawiązywać ma do dawnego Ratusza, którego pozostałości odnaleźli archeolodzy kilka lat temu. Będzie on wykorzystywany dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową, m.in. z kawiarnią i toaletą publiczną. Na Rynku zaplanowano sporo zieleni, nowoczesną fontannę, specjalnie zaprojektowane miejsca do wypoczynku i rekreacji.

Dla kameralnych imprez wyjątkową funkcję mają pełnić reprezentacyjne schody zewnętrzne prowadzące do części podziemnej budynku o amfiteatralnym charakterze, z siedziskami wykończonymi drewnem i zielenią dającą cień.

Cześć nadziemna budynku projektowana jest jako prosta bryła o elewacji i konstrukcji szklanej. Zastosowanie szkła i paneli lustrzanych ma tworzyć wrażenie lekkości poprzez liczne odbicia zabytkowych pierzei.

W południowo zachodniej części placu projektowana jest fontanna w postaci pasa wodnego wyposażona w podświetlane dysze tryskaczy. Z kolei w północno-wschodniej części powstanie pas zieleni o gabarytach zbliżonych do pasa wodnego.

Całości dopełni balansujący „teatr rzeźb”, przedstawiający sceny z historii miasta. Będzie to niewątpliwie jedna z głównych atrakcji nowej aranżacji placu.

Celem projektu jest nie tylko wykorzystanie potencjału Starego Miasta, ale także wykreowanie miejsca atrakcyjnego dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy oraz subregionu, ale także dla turystów.