Informacje z Częstochowy i okolic

Po przedszkolakach i uczniach szkół podstawowych i gimnazjów przyszedł i czas na młodzież ze szkół średnich, która od września pojedzie za darmo komunikacją miejską. 

Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów obejmie młodzież uczącą się mieszkającą w Częstochowie, do ukończenia 21. roku życia. Działanie to wpisane jest w miejski program „Lepsza Komunikacja”, w ramach którego od 2017 roku za darmo z komunikacji miejskiej korzystają uczniowie podstawówek i gimnazjów. O października ubiegłego roku, kiedy to programem po przedszkolakach objęci zostali uczniowie młodsi MPK wydało 7,5 tys. kart dla osób, które wcześniej ich nie posiadały (można przyjąć, że o tyle wzrosła dzięki programowi liczba stałych pasażerów MPK). Łącznie uczniów oraz przedszkolaków, którzy skorzystali z dotychczasowego programu było 8381.

Warto przypomnieć, że od maja br. władze miasta wprowadziły również roczny bilet emerytalny uprawniający do korzystania z komunikacji miejskiej w Częstochowie przez cały rok za jedyne 100 zł. Z tego udogodnienia mogą korzystać emerytki powyżej 60. roku i emeryci powyżej 65. roku życia (seniorzy po 70-tce jeżdżą środkami MPK za darmo).Cieszy się on dużym zainteresowaniem. Dotychczas bilety wykupiło już ponad 7 tysięcy częstochowskich seniorów.

Jak skorzystać z bezpłatnego biletu dla uczniów szkół średnich zameldowanych w Częstochowie i uczęszczających do szkoły zlokalizowanej na terenie miasta?

• Jeśli uczeń posiada już kartę imienną, to powinien udać się do jednego z punktów obsługi klienta MPK na terenie miasta z ważną legitymacją szkolną i kserokopią tej legitymacji. Na miejscu kasjerka zmieni klasyfikację karty imiennej i doładuje bezpłatny bilet.

• Jeśli uczeń który nie ma ukończonych 18 lat, nie posiada imiennego biletu elektronicznego, to rodzic/opiekun prawny dziecka powinien udać się do jednego z punktów obsługi klienta MPK na terenie miasta i złożyć wniosek o wydanie dla dziecka karty elektronicznej. Wniosek składa się wraz z kserokopią legitymacji szkolnej (obecność ucznia nie jest konieczna, rodzic/opiekun ze sobą powinien zabrać jedynie własny dokument tożsamości oraz ważną legitymację szkolną dziecka – do wglądu). Karta elektroniczna wraz z doładowanym bezpłatnym biletem będzie do odbioru w terminie wyznaczonym przez kasjerkę, jednak nie dłuższym niż 7 dni.

• Jeśli uczeń ma ukończone 18 lat, nie posiada imiennego biletu elektronicznego, to sam składa wniosek o wydanie karty elektronicznej. Wniosek składa wraz z kserokopią legitymacji szkolnej i musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną do wglądu. Karta elektroniczna wraz z doładowanym bezpłatnym biletem będzie do odbioru w terminie wyznaczonym przez kasjerkę, jednak nie dłuższym niż 7 dni.

• Rozróżniamy 2 rodzaje kart elektronicznych imiennych:
– ze zdjęciem – wówczas w przypadku kontroli nie ma konieczności okazywania legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość;
– bez zdjęcia – wówczas w przypadku kontroli należy okazywać legitymację szkolną potwierdzającą tożsamość.

• Powyższych formalności może dokonać inna osoba dorosła w imieniu rodzica/opiekuna prawnego ucznia który nie ukończył 18 roku życia, bądź ucznia, który ukończył 18 lat. Wówczas osoba trzecia okazuje się podczas wizyty w jednym z punktów obsługi klienta MPK na terenie miasta: podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia, który ukończył 18 lat upoważnieniem do wykonania wspomnianych czynności oraz dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia, który ukończył 18 lat i własnym.

Bezpłatny bilet obowiązuje przez 90 dni, po terminie jego ważności należy ponownie udać się do punktu obsługi klienta MPK i doładować bilet. W takim przypadku wystarczy jedynie okazać kartę imienną.