Informacje z Częstochowy i okolic

Mowa o odcinku pomiędzy ul. Wilsona a aleją Armii Krajowej. MZDiT rozpisało przetarg na budową nie tylko nowej trasy dla rowerów, ale również chodnika i zatoki autobusowej. Zakończenie prac, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem zapowiadane jest na koniec października.

Prace przy ścieżce rowerowej rozpocznie mechaniczne wykonanie koryta, ułożenie warstwy odcinającej (która uniemożliwi przenikanie cząstek podłoża do warstw leżących powyżej), podbudowy z kruszywa łamanego i krawężników. Nawierzchnię ścieżki będą stanowić mieszanki mineralno-bitumiczne grysowe z asfaltową warstwą ścieralną.

W obrębie zatoki autobusowej powstanie betonowa ława pod krawężniki. Podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni będzie wyprofilowane, zagęszczone i ustabilizowane. W obrębie zatoki planuje się też m.in. mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) oraz odtworzenie nawierzchni przy zatoce za pomocą grysowych mieszanek mineralno-bitumicznych.

W zakresie chodnika inwestycja obejmie m.in. mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego, ławy pod obrzeża betonowe oraz samych obrzeży. Nawierzchnię nowego chodnika będą stanowić kostki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej.

Powstaną też studzienki ściekowe z gotowych elementów oraz kanały z rur PVC. Całości robót dopełni obsianie trawnika. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę tych prac, planuje się sfinalizować je do końca października tego roku.

Oferty można składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu (pokój nr 43) do 8 sierpnia, do godz. 09.30.