Informacje z Częstochowy i okolic

Częstochowscy strażnicy miejscy odnaleźli 16-letnią dziewczynę i jej 14-letnią koleżankę, które samowolnie oddaliły się z pogotowia opiekuńczego. Za nieletnimi zarządzono poszukiwania.

Do częstochowskiej Straży Miejskiej dotarła informacja o 16-letniej dziewczynie i jej o dwa lata młodszej koleżance, które bez zgody opiekunów oddaliły się z pogotowia opiekuńczego. Informacja natychmiast została przekazana do strażników miejskich oraz do centrum miejskiego monitoringu. Jeden z pracowników Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu zauważył dwie poszukiwane w rejonie ul. Krakowskiej i Strażackiej. Funkcjonariusze po tym, jak dotarli do dziewcząt przewieźli je do pogotowia opiekuńczego i przekazali pod opiekę wychowawcom.