Informacje z Częstochowy i okolic


Emanuela Szczygłowska i Patryk Świąć – uczniowie II klasy  I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie wygrali ogólnopolski konkurs „Praca Organiczna 2.0”.

Konkurs, którego finał odbył się 15 czerwca 2018 r. w Poznaniu, zorganizowała Fundacja Zakłady Kórnickie, aby sprawdzić, jak młodzi ludzie rozumieją współcześnie ideę pracy u podstaw. Uczestnicy konkursu w kolejnych etapach zdawali test wiedzy o darczyńcach fundacji – rodzinie Zamoyskich i Działyńskich, a w finale zaprezentowali główny efekt swoich działań, czyli sprawozdanie z realizowanego w XXI wieku projektu nowoczesnej pracy organicznej.

Pomysłem na  „Pracę Organiczną 2.0” w przypadku Emanueli i Patryka jest  współpraca z dziećmi z częstochowskiej świetlicy środowiskowej „Ludki z Blaszanej Budki” i przygotowanie wraz z nimi przedstawienia, które można będzie zaprezentować na poznańskim festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie” (właśnie otrzymali potwierdzenie, że zostali zakwalifikowani do udziału w tym festiwalu).
Sami napisali więc scenariusz przedstawienia pt. „Naukowy zawrót głowy”, zebrali dzieci chętne do pracy nad tym projektem i w dniach: 21 i 22 września wraz ze swoimi podopiecznymi wystąpią na scenie Wydziału Fizyki UAM.
Na razie trwają cotygodniowe spotkania z dziećmi ze świetlicy, zabawy integracyjne i  edukacyjne oraz próby do spektaklu.
Projekt społeczny Emanueli Szczygłowskiej i Patryka Świącia (wspieranych w tych działaniach przez polonistkę, wyżej podpisaną Ilonę Tutaj) został uznany przez jurorów konkursu za najlepszy, a jego autorzy – nagrodzeni rocznym stypendium studenckim w wysokości 500 zł miesięcznie oraz tygodniową wycieczką do Paryża.

 

Inf. prasowa