Informacje z Częstochowy i okolic

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, że w próbkach wody pobranych do badań z sieci wodociągu zakładowego GORGOL w Częstochowie, ul. Żyzna stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Przeprowadzone badania wody wykazały we wszystkich badanych próbkach obecność bakterii grupy coli oraz w 2 próbkach obecność bakterii Escherichia coli. W związku z powyższym woda z sieci wodociągu zakładowego ,,Gorgol” w Częstochowie nie nadaje się do spożycia (przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt). Woda z sieci wodociągowej obecnie może być używana do spłukiwania ustępów. Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z wodociągu, należy używać do spożycia wyłącznie wodę konfekcjonowaną.

Wodociąg zakładowy zaopatruje w wodę odbiorców bloków przy ul. Żyznej, gospodarstw domowych przy ul. Gronowej w Częstochowie oraz zakłady produkcyjne przy ul. Żyznej i na terenie dawnego zakładu Sabinów. Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Gorgol” Częstochowa, ul. Kmicica 37. Z uzyskanych informacji od przedsiębiorstwa wodociągowego wynika, że zostały podjęte już działania zmierzające do poprawy jakości wody w sieci wodociągowej. Jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Częstochowie do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań, zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem MZ.

 

Inf. www.psse.czest.pl