Informacje z Częstochowy i okolic

26 maja w Dzień Matki rozpocznie się kolejna edycja Częstochowskich Dni Rodziny.

W programie tegorocznych obchodów znalazły się  m.in. konkursy plastyczne, literackie i fotograficzne, festyny i pikniki rodzinne, warsztaty teatralne dla rodzin, zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, warsztaty dla rodziców z zakresu psychoprofilaktyki, konsultacje z psychologiem, porady wychowawcze dla rodziców, warsztaty dla młodzieży na temat uzależnień.

Częstochowskie Dni Rodziny organizowane są od kilku lat. Rozpoczyna je Dzień Matki, natomiast kończy Dzień Ojca (23 czerwca).

Organizatorem Częstochowskich Dni Rodziny jest Wydział Polityki Społecznej, a współorganizatorami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, częstochowskie szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe, placówki wsparcia dziennego, Biblioteka Publiczna, Muzeum Częstochowskie, Miejska Galeria Sztuki, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Żłobek Miejski i inni, którzy podjęli inicjatywę organizacji obchodów.