Informacje z Częstochowy i okolic

Prokuratura Rejonowa w Lublińcu skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie wniosek o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym 33-letniej Grażyny P, która próbowała zabić własne dziecko…

16 listopada 2017 roku służby zostały zawiadomione o wyrzuceniu z okna na pierwszym piętrze 2-letniego dziecka, które miało miejsce w Woźnikach w powiecie lublinieckim. Czynności śledcze pozwoliły ustalić, ze dziecko wypchnęła matka, Grażyna P.
W wyniku upadku z wysokości ponad 6 metrów chłopiec doznał urazów wielonarządowych i został przewieziony do częstochowskiego szpitala. Początkowo lekarze określali jego stan jako poważny i zagrażający życiu. W toku dalszego leczenia stan zdrowia dziecka ustabilizował się i ulegał systematycznej poprawie.

– Prokurator przedstawił Grażynie P. zarzut usiłowania zabójstwa dziecka i spowodowania u niego obrażeń ciała. Przesłuchana w charakterze podejrzanego kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i stwierdziła, że nie potrafi wyjaśnić motywów swojego zachowania. Złożone przez nią wyjaśnienia wskazywały na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanej – informuje rzecznik częstochowskiej prokuratury.

Powołani w sprawie biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że z powodu choroby psychicznej, w chwili popełnienia zarzucanego jej czynu Grażyna P. miała zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem (tzw. niepoczytalność). Zgodnie z przepisami kodeksu karnego osoba taka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Jednocześnie biegli uznali, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż pozostając na wolności, Grażyna P. ponownie popełni czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości.
Uwzględniając powyższe ustalenia, prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Częstochowie z wnioskiem o umorzenie postępowania karnego przeciwko Grażynie P. i umieszczenie jej w zakładzie psychiatrycznym.
W toku śledztwa wobec Grażyny P. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.